• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling
Art. 1 - Toepassingsgebied

§1. Deze normen zijn van toepassing op meldingen betreffende geestelijken of leden van de Instituten van het Gewijde Leven of Sociëteiten van het Apostolisch Leven en betreffen:

 1. overtredingen van het zesde gebod van de Decaloog, bestaande uit:
  1. het dwingen van iemand, door geweld of bedreiging of door misbruik van het gezag, om seksuele handelingen te verrichten of te ondergaan;
  2. het verrichten van seksuele handelingen met een minderjarige of kwetsbare persoon;
  3. de productie, vertonen, bezit of verspreiding, ook langs elektronische weg, van kinderpornografie, alsmede door het werven of aanmoedigen van een minderjarige of een kwetsbare persoon om deel te nemen aan pornografische voorstellingen;
 2. gedrag van de in artikel 6 bedoelde personen, bestaande uit handelingen of nalatigheden die bedoeld zijn om civielrechtelijke of kerkelijke onderzoeken, zowel administratief als strafrechtelijk, tegen een geestelijk of religieus persoon met betrekking tot de onder a. van dit lid genoemde delicten te belemmeren of te vermijden.

§2. Voor de toepassing van deze normen wordt verstaan onder:

 1. "minderjarige": een persoon die jonger is dan achttien jaar of die volgens de wet aan een minderjarige gelijk wordt gesteld;
 2. "kwetsbare persoon": een persoon die zich in een staat van ziekte, lichamelijke of geestelijke handicap of verlies van persoonlijke vrijheid bevindt die, zelfs bij gelegenheid, zijn begripsvermogen of vrije wil beperkt, of zijn vermogen zich tegen het strafbare feit te verzetten;
 3. "kinderpornografie": elke voorstelling van een minderjarige, ongeacht de gebruikte middelen, die betrokken is bij expliciete seksuele handelingen, ongeacht of deze echt of gesimuleerd zijn, en elke voorstelling van de geslachtsorganen van minderjarigen voor hoofdzakelijk seksuele doeleinden.

Document

Naam: VOS ESTIS LUX MUNDI
Gij zijt het licht der wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt!
Soort: Paus Franciscus - Motu Proprio
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 7 mei 2019
Copyrights: © 2019, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Werkvert.: Stg. InterKerk m.m.v. T. Boesten (Secr. comm. Kerkrechtelijke Aangelegenheden Religieuzen KNR)
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden.
Bewerkt: 14 mei 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam