• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

JE BENT NIET IN VREDE? RAAK JEZUS’ WONDEN AAN
Beloken Pasen - Barmhartigheidszondag (jaar C) - Sint-Pietersplein

Dierbare broeders en zusters, goeie dag!

Het Evangelie van vandaag (Joh. 20, 19-31) verhaalt dat Jezus op de avond van Pasen aan Zijn leerlingen verschijnt en drie gaven meebrengt: vrede, vreugde, de apostolische zending.

Zijn eerste woorden zijn: “Vrede zij u” (Joh. 20, 21). De Verrezene brengt de ware vrede, want door Zijn offer op het kruis, heeft Hij verzoening bewerkt tussen God en de mensheid en heeft Hij de zonde en de dood overwonnen. Dat is vrede. Zijn leerlingen hadden die vrede nodig, want na de arrestatie en ter dood veroordeling van de Meester, waren zij verward en beangstigd. Jezus komt levend in hun midden en terwijl Hij Zijn wonden toont – Jezus wou Zijn wonden bewaren – in Zijn verheerlijkt lichaam, geeft Hij de vrede, als vrucht van Zijn overwinning. Doch, die avond was de apostel Thomas niet aanwezig. Ingelicht over dit buitengewoon gebeuren, en ongelovig tegenover het getuigenis van de andere apostelen, wil hij persoonlijk nagaan of het waar is wat zij zeggen. Acht dagen later, dat wil zeggen vandaag, herhaalt de verschijning zich: Jezus komt het ongeloof van Thomas te hulp en nodigt hem uit Zijn wonden aan te raken. Zij zijn de bron van vrede, omdat zij het teken zijn van Jezus’ immense liefde die de machten heeft overwonnen die de mens vijandig zijn: zonde en dood. Hij nodigt hem uit Zijn wonden aan te raken. Dat is voor ons een les, alsof Jezus aan iedereen wou zeggen: als ge niet in vrede bent, raak Mijn wonden aan.

Het aanraken van Jezus’ wonden, dat zijn de talloze problemen, moeilijkheden, vervolgingen, ziekten waaraan zo veel mensen lijden. Bent ge niet in vrede? Ga iemand bezoeken die het symbool is van Jezus’ wonde. Raak Jezus’ wonde aan. Uit deze wonde welt barmhartigheid op. Daarom is het vandaag Barmhartigheidszondag. Een heilige zei dat het lichaam van de gekruisigde Jezus is als een zak aan barmhartigheid die iedereen doorheen Zijn wonden bereikt. Wij hebben allemaal barmhartigheid nodig, dat weten wij. Naderen wij tot Jezus en raken wij Zijn wonden aan in onze broeders die lijden. Jezus’ wonden zijn een schat: daaruit komt de barmhartigheid naar buiten. Laten wij moedig zijn en Jezus’ wonden aanraken. Met die wonden staat Hij voor de Vader, Hij toont ze aan de Vader, alsof Hij zegt: Vader, dat is de prijs, met deze wonden heb ik voor Mijn broeders betaald. Met deze wonden spreekt Jezus ten beste bij de Vader. Hij geeft ons barmhartigheid als wij tot Hem naderen, en Hij spreekt voor ons ten beste. Vergeet de wonden van Jezus niet.

De tweede gave die Jezus voor Zijn leerlingen meebrengt, is vreugde. De evangelist vermeldt: “de leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen” (Joh 20, 20). En in de versie van Lucas is er ook een vers dat zegt, dat zij het van vreugde niet konden geloven. Ook wij misschien, wanneer iets ongelooflijk, iets mooi gebeurd is, zijn wij geneigd te zeggen: ik kan het niet geloven, het is niet waar! Zo waren de leerlingen, zij konden het van vreugde niet geloven. Dat is de vreugde die Jezus ons brengt. Als ge bedroefd bent, als ge niet in vrede bent, kijk naar de gekruisigde Jezus, kijk naar de verrezen Jezus, kijk naar Zijn wonden en ontvang deze vreugde.

En dan, na de vrede en de vreugde, brengt Jezus de leerlingen ook de zending. Hij zegt hun: “Zoals de Vader Mij gezonden heeft zo zend Ik u” (Joh 20, 21). Jezus’ verrijzenis is het begin van een nieuwe liefdesdynamiek, die de wereld door de aanwezigheid van de Heilige Geest kan omvormen.

Op deze tweede Paaszondag, worden wij uitgenodigd met geloof tot Christus te naderen, door ons hart te openen voor de vrede, de vreugde en de zending. Maar vergeten wij Jezus’ wonden niet, want daaruit komen de vrede, de vreugde en de kracht voor de zending. Vertrouwen wij dit gebed toe aan de moederlijke voorspraak van de Maagd Maria, Koningin van Hemel en aarde.

Document

Naam: JE BENT NIET IN VREDE? RAAK JEZUS’ WONDEN AAN
Beloken Pasen - Barmhartigheidszondag (jaar C) - Sint-Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 28 april 2019
Copyrights: © 2019, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie Vert. uit het Frans (zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 4 mei 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam