• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

COMMUNIS VITA
Leven in gemeenschap

Het gemeenschapsleven is een essentieel element van het religieuze leven en "De religieuzen dienen in een eigen religieus huis te wonen, het gemeenschappelijk leven onderhoudend, en zij mogen dit niet verlaten tenzij met verlof van hun Overste." Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 665. §1 De ervaring van de laatste paar jaar heeft echter aangetoond dat situaties met betrekking tot onwettige afwezigheid van het religieuze huis plaatsvinden, waarin religieuzen zich onttrekken aan de macht van de legitieme Overste en soms niet kunnen worden getraceerd.

Het Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
eist van de Overste dat hij de illegitieme afwezige religieuzen zoekt om hem te helpen terugkeren en in zijn roeping te volharden. Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 665. §2 Het gebeurt echter vaak dat de Overste de afwezige religieuzen niet kan traceren. Volgens het Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
, is het na ten minste zes maanden onwettige afwezigheid Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 696 mogelijk om het proces van wegzending bij het instituut te starten, volgens de vastgestelde procedure. Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 697 Echter, als men niet weet waar de religieus verblijft, is het moeilijk met juridische zekerheid vast te stellen, hoe de zaak ervoor staat.

Daarom heb ik besloten, onverminderd de rechtsnorm dat een lid na zes maanden onrechtmatige afwezigheid weggezonden kan worden, om de instituten te helpen de noodzakelijke discipline te handhaven, zodat ze overgaan tot wegzending van een onrechtmatig afwezige religieus, vooral in gevallen van onvindbaarheid, een toevoeging te doen aan can. Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
. Aan de gevallen van wegzending uit het instituut door het feit zelf, wordt toegevoegd de onrechtmatige, voortdurende afwezigheid uit het religieuze huis, gedurende tenminste twaalf aaneengesloten maanden; hierbij zal dezelfde procedure worden gevolgd, als beschreven in Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
. De vaststelling van het feit door de hogere Overste, opdat de wegzending juridisch vaststaat, moet door de H. Stoel worden bekrachtigd; voor de instituten van diocesaan recht geldt, dat deze bekrachtiging moet gebeuren door de Bisschop van de hoofdzetel.

De introductie van dit nieuwe nummer in Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
vereist ook een wijziging in Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
met betrekking tot seculiere instituten, waarvoor de toepassing van de optie tot wegzending voor onwettige afwezigheid niet is voorzien.

Dit alles beschouwd, heb ik nu het volgende bepaald:

Art. 1

Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
wordt volledig vervangen door de volgende tekst:

§ 1 Als door het feit zelf uit het instituut weggezonden moet beschouwd worden een lid dat:

 1. op publiek gekende wijze van het katholiek geloof afgevallen is;

 2. een huwelijk gesloten heeft of dit, ook louter burgerlijk, gewaagd heeft.

 3. onwettig afwezig is uit het religieus huis, zoals gesteld in Wetboek
  Codex Iuris Canonici
  Codex van het Canonieke recht
  (25 januari 1983)
  , rekening houdend met de onbereikbaarheid van de religieus zelf.

§ 2 In deze gevallen dient de hogere Overste met zijn raad zonder enig uitstel, nadat het bewijsmateriaal bijeen gebracht is, een vaststelling van het feit uit te vaardigen, opdat de wegzending juridisch vaststaat.

§ 3. Opdat een dergelijke vaststelling, als bedoeld in § 1 nr. 3, juridisch vaststaat, moet deze door de Heilige Stoel bevestigd worden; voor de instellingen van diocesaan recht is de bevestiging aan de bisschop van de hoofdzetel.

Art. 2

Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
wordt volledig vervangen door de volgende tekst:

Een lid wordt uit het instituut weggezonden volgens de canones Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
en Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
; daarenboven dienen de constituties de andere gronden tot wegzending te bepalen, mits zij verhoudingsgewijze ernstig zijn, uitwendig, aanrekenbaar en juridisch bewezen, en hierbij dient de procedure in acht genomen te worden die in de canones Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
vastgesteld is. Op de weggezondene is het voorschrift van Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
van toepassing.

Wat wij ook met dit Apostolisch Schrijven in de vorm van een Motu Proprio hebben bepaald, is naar onze aanwijzing zeker en geldig, ook wanneer er iets tegengesteld aan is en zelfs wanneer dit een bijzondere vermelding waard zou zijn, en bepalen dat dit wordt gepromulgeerd door middel van een publicatie in L'Osservatore Romano, en dat het op 10 april 2019 in werking treedt. en vervolgens gepubliceerd wordt in het officiële commentaar van de Acta Apostolicae Sedis.

Gegeven in Rome, bij Sint Pieter, op 19 maart 2019, Hoogfeest van St. Jozef, in het zevende jaar van mijn pontificaat.

 

FRANCISCUS

Document

Naam: COMMUNIS VITA
Leven in gemeenschap
Soort: Paus Franciscus - Motu Proprio
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2019
Copyrights: © 2019, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Ned. Bis.conf.
Vert. uit het Lat en It, alineaverd. en -nummering: redactie m.m.v. T. Boesten (Secr. comm. Kerkrechtelijke Aangelegenheden Religieuzen KNR) en A. van den Hout, Officiaal
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam