• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling
Deze aspecten van Jezus’ leven kunnen een inspiratie zijn voor elke jongere die opgroeit en zich voorbereidt om zijn missie te vervullen. Het gaat om volwassen worden in de relatie met de Vader, in het bewustzijn om een van de leden van het gezin en van de gemeenschap te zijn, en om open te staan voor vervulling door de Geest en om de missie te volbrengen die God toevertrouwt, zijn eigen roeping. Dit alles mag niet worden genegeerd in het jeugdwerk, om geen projecten te creëren die jonge mensen isoleren van het gezin en de wereld, of die hen transformeren in een geselecteerde minderheid die bewaard is gebleven voor alle infecties. We hebben eerder projecten nodig die hen versterken, begeleiden en projecteren naar de ontmoeting met anderen, de genereuze dienst, de missie.
Jezus verlicht u niet, jonge mensen, van ver of van buitenaf, maar uitgaande van zijn eigen jeugd, die hij met u deelt. Het is erg belangrijk om de jonge Jezus te overdenken die ons de evangeliën toont, omdat Hij echt een van jullie was, en in Hem zijn veel typische aspecten van jonge harten herkenbaar. We zien het bijvoorbeeld in de volgende kenmerken: “Jezus had een onvoorwaardelijk vertrouwen in de Vader, Hij zorgde voor de vriendschap met zijn discipelen en bleef zelfs op momenten van crisis trouw aan het. Hij toonde diepe compassie tegenover de zwaksten, vooral de armen, zieken, zondaars en de uitgeslotenen. Hij had de moed om de religieuze en politieke autoriteiten van zijn tijd onder ogen te zien; Hij had de ervaring zich verkeerd begrepen en verworpen te voelen; heeft de angst voor lijden ervaren en de kwetsbaarheid van de Passie gekend; Hij richtte zijn blik op de toekomst door te vertrouwen op de veilige handen van de Vader en op de kracht van de Geest. In Jezus kunnen alle jonge mensen elkaar vinden”. Bisschoppensynodes, Jongerensynode (2018), Jongeren, geloof en de onderscheiding van de roeping (Slotdocument) (27 okt 2018), 63
Aan de andere kant is Jezus opgestaan en wil Hij dat we deelnemen aan de nieuwheid van zijn opstanding. Hij is de echte jeugd van een verouderde wereld en het is ook de jeugd van een universum dat wacht met “de barensweeën” (Rom. 8, 22) om gekleed te worden met zijn licht en zijn leven. Naast Hem kunnen we drinken van de ware bron, die onze dromen, onze projecten, onze grote idealen levend houdt, en die ons lanceert in de aankondiging van het leven dat de moeite waard is om te leven. In twee merkwaardige details van het Evangelie van Marcus kunnen we de oproep zien tot de ware jeugd van de herrezenen. Aan de ene kant verschijnt in de passie van de Heer een angstige jongeman die probeerde Jezus te volgen, maar die naakt wegvluchtte Vgl. Mc. 14, 51-52 , een jongeman die niet de kracht had om alles te riskeren om de Heer te volgen. In plaats daarvan zien we in de buurt van het lege graf een jongeman “gekleed in een wit gewaad” (Mc. 16, 5) die ons uitnodigde om angst te overwinnen en de vreugde van de opstanding aan te kondigen. Vgl. Mc. 16, 6-7
De Heer roept ons in de nacht van andere jonge mensen op naar lichtsterren; Hij nodigt ons uit om naar de ware sterren te kijken, die tekens die zo gevarieerd zijn dat Hij ons geeft omdat we niet stil blijven, maar we imiteren de zaaier die de sterren observeerde om het veld te kunnen ploegen. God licht sterren voor ons op zodat we kunnen blijven lopen: “De sterren schenen in hun wachtposten en ze verheugden zich; hij riep ze en antwoordde" (Bar. 3, 34-35). Maar Christus zelf is voor ons het grote licht van hoop en leiding in onze nacht, omdat hij “de stralende morgenster” is (Openb. 22, 16).

Document

Naam: CHRISTUS VIVIT
Lang leve Christus, onze hoop
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 25 maart 2019
Copyrights: © 2019, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Werkvert. hoofdzakelijk vanuit Google/Deepl (in afwachting van de vertaling namens de Nederlandse Bisschoppen)
Bewerkt: 24 februari 2021

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam