• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling
De Heer “straalde de geest uit” (Mt. 27, 50) aan een kruis toen Hij net iets ouder was dan dertig. Vgl. Lc. 3, 23 Het is belangrijk om te beseffen dat Jezus een jonge man was. Hij gaf zijn leven in een fase die vandaag wordt gedefinieerd als die van een jonge volwassene. Op het hoogtepunt van Zijn jeugd begon Hij zijn openbare missie en aldus “is een licht opgestaan” (Mt. 4, 16), vooral toen Hij zijn leven tot het einde gaf. Dit einde was niet geïmproviseerd, integendeel al Zijn jeugd was een kostbare voorbereiding, in elk van zijn momenten, omdat “alles in het leven van Jezus een teken is van zijn mysterie” Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 515 en “het hele leven van Christus is een mysterie” van verlossing”. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 517
Het Evangelie spreekt niet over de kindertijd van Jezus, maar vertelt ons over enkele gebeurtenissen in Zijn adolescentie en jeugd. Matteüs plaatst deze periode van de jeugd van de Heer tussen twee gebeurtenissen: de terugkeer van Zijn familie naar Nazareth, na de tijd van ballingschap, en Zijn doop in de Jordaan, waar Hij zijn openbare missie begon. De laatste beelden van het kind Jezus zijn dat van een kleine vluchteling in Egypte Vgl. Mt. 2, 14-15 en daarna die van een gerepatrieerde naar Nazareth. Vgl. Mt. 2, 19-23 De eerste beelden van jongvolwassen Jezus zijn degenen die Hem aan ons voorstellen in de menigte naast de rivier de Jordaan, die door zijn neef Johannes de Doper gedoopt is als een van de vele van zijn volk. Vgl. Mt. 3, 13-17
Die doop was niet zoals de onze, die ons introduceert in het leven van genade, maar het was een toewijding voordat Hij aan de grote missie van zijn leven begon. Het Evangelie zegt dat Zijn doop de oorzaak was van de vreugde en het plezier van de Vader: “Gij zijt mijn Zoon, mijn geliefde” (Lc. 3, 22). Onmiddellijk verscheen Jezus vervuld met de Heilige Geest en werd door de Geest naar de woestijn geleid. Op deze manier was Hij klaar om te gaan en te prediken en wonderen te doen, te bevrijden en te genezen. Vgl. Lc. 4, 1-14 Elke jongeman, wanneer hij zich geroepen voelt om een missie op deze aarde uit te voeren, wordt uitgenodigd om in zijn binnenwereld dezelfde woorden te herkennen die God de Vader tot hem richt: “U bent mijn geliefde zoon”.
Onder deze verhalen vinden we er een die Jezus in volledige adolescentie laat zien. Het was toen hij met zijn ouders terugkeerde naar Nazareth, nadat zij hem verloren hadden en hem in de tem-pel vonden. Vgl. Lc. 2, 41-51 Hier zegt hij dat hij “aan hen onderworpen was” Vgl. Lc. 2, 51 , omdat hij zijn familie niet had ontkend. Onmiddellijk voegt Lucas eraan toe dat Jezus ‘in wijsheid, ouderdom en genade is gegroeid voor God en mensen’ (Lc. 2, 52). Dat wil zeggen, hij was zichzelf aan het voor-bereiden en in die tijd verdiepte hij zich in zijn relatie met de Vader en met anderen. St. Johannes Paulus II legde uit dat hij niet alleen lichamelijk groeide, maar dat “er ook een spirituele groei in Jezus was” omdat “de volheid van genade in Jezus ten opzichte van de leeftijd was: er was altijd volheid, maar een groeiende volheid met toename in leeftijd”. H. Paus Johannes Paulus II, Audiëntie, Catechesereeks over de Heilige Geest - Sint Pietersplein, De Geest en het Kind Jezus (27 juni 1990), 2-3
Op basis van deze Evangeliegegevens kunnen we bevestigen dat Jezus in zijn jeugdige fase ‘zich vormde’, en zich aan het voorbereiden was om het project van de Vader uit te voeren. Zijn adolescentie en jeugd stuurden hem naar die allerhoogste missie.
In de adolescentie en jeugd was Zijn relatie met de Vader die van de geliefde Zoon; aangetrokken door de Vader groeide Hij, zorgde Hij voor Zijn zaken: “Wist je niet dat ik voor de dingen van mijn Vader moet zorgen?” (Lc. 2, 49). We moeten echter niet denken dat Jezus een eenzame tiener was of een jonge man die aan zichzelf dacht. Zijn relatie met de mensen was die van een jonge man die het hele leven van een goed geïntegreerd gezin in het dorp deelde. Hij had het werk van Zijn vader geleerd en vervolgens vervangen als timmerman. Om deze reden wordt Hij bij één gelegenheid “de timmermanszoon” genoemd (Mt. 13, 55) en wederom eenvoudig “de timmerman” (Mc. 6, 3). Dit detail laat zien dat Hij een dorpsjongen was zoals de anderen en dat hij heel normale relaties had. Niemand beschouwde hem als een vreemde jongeman of gescheiden van de anderen. Juist om deze reden, toen Jezus zichzelf presenteerde om te prediken, konden mensen niet uitleggen waar Hij die wijsheid nam: “Is dit niet de zoon van Jozef?” (Lc. 4, 22).

Het feit is dat “zelfs Jezus niet opgroeide in een gesloten en exclusieve relatie met Maria en Jozef, maar met plezier verhuisde in de uitgebreide familie waarin familieleden en vrienden waren”. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over vreugde van de liefde, Amoris Laetitia (19 mrt 2016), 182 We begrijpen dus waarom, toen we terugkeerden van de pelgrimstocht naar Jeruzalem, de ouders kalm waren, denkend dat de twaalfjarige jongen Vgl. Lc. 2, 42 vrij rondliep tussen de mensen, hoe-wel ze hem een hele dag niet zagen: “gelovend dat hij in het feest was, maakten ze een dag van reizen“ (Lc. 2, 44). Zeker - dachten ze - Jezus was daar, hij ging en kwam tussen de anderen, hij grap-te met die van zijn leeftijd, hij luisterde naar de verhalen van de volwassenen en hij deelde de geneugten en de droefheden van de karavaan. De Griekse term die Lucas gebruikte voor de karavaan van pelgrims - synodia - geeft precies deze “gemeenschap onderweg ” aan waarvan de Heilige Familie deel uitmaakt. Dankzij het vertrouwen van zijn ouders, beweegt Jezus zich vrij en leert hij met alle anderen te lopen.

Document

Naam: CHRISTUS VIVIT
Lang leve Christus, onze hoop
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 25 maart 2019
Copyrights: © 2019, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Werkvert. hoofdzakelijk vanuit Google/Deepl (in afwachting van de vertaling namens de Nederlandse Bisschoppen)
Bewerkt: 24 februari 2021

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam