• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling
Jezus verlicht u niet, jonge mensen, van ver of van buitenaf, maar uitgaande van zijn eigen jeugd, die hij met u deelt. Het is erg belangrijk om de jonge Jezus te overdenken die ons de evangeliën toont, omdat Hij echt een van jullie was, en in Hem zijn veel typische aspecten van jonge harten herkenbaar. We zien het bijvoorbeeld in de volgende kenmerken: “Jezus had een onvoorwaardelijk vertrouwen in de Vader, Hij zorgde voor de vriendschap met zijn discipelen en bleef zelfs op momenten van crisis trouw aan het. Hij toonde diepe compassie tegenover de zwaksten, vooral de armen, zieken, zondaars en de uitgeslotenen. Hij had de moed om de religieuze en politieke autoriteiten van zijn tijd onder ogen te zien; Hij had de ervaring zich verkeerd begrepen en verworpen te voelen; heeft de angst voor lijden ervaren en de kwetsbaarheid van de Passie gekend; Hij richtte zijn blik op de toekomst door te vertrouwen op de veilige handen van de Vader en op de kracht van de Geest. In Jezus kunnen alle jonge mensen elkaar vinden”. Bisschoppensynodes, Jongerensynode (2018), Jongeren, geloof en de onderscheiding van de roeping (Slotdocument) (27 okt 2018), 63

Document

Naam: CHRISTUS VIVIT
Lang leve Christus, onze hoop
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 25 maart 2019
Copyrights: © 2019, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Werkvert. hoofdzakelijk vanuit Google/Deepl (in afwachting van de vertaling namens de Nederlandse Bisschoppen)
Bewerkt: 24 februari 2021

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam