• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Te midden van deze tragedie die onze ziel terecht pijn doet,

“biedt de Heer Jezus, die zijn Kerk nooit verlaat, haar de kracht en de gereedschappen voor een nieuwe reis aan”. Bisschoppensynodes, Jongerensynode (2018), Jongeren, geloof en de onderscheiding van de roeping (Slotdocument) (27 okt 2018), 31

Zo kan dit donkere moment,

“met de kostbare hulp van de jongeren, echt een gelegenheid zijn voor een baan-brekende hervorming”, Bisschoppensynodes, Jongerensynode (2018), Jongeren, geloof en de onderscheiding van de roeping (Slotdocument) (27 okt 2018), 31

om zich te openen voor een nieuw Pinksteren en een fase van zuivering en verandering te beginnen die geef de Kerk een hernieuwde jeugd. Maar jonge mensen zullen veel meer kunnen helpen als ze zich deel voelen van het

“heilige en geduldige, trouwe volk van God, ondersteund en verlicht door de Heilige Geest”, omdat “het precies dit heilige volk van God zal zijn die ons zal bevrijden van de plaag van het klerikalisme, dat is de vruchtbare grond voor al deze gruwelen”. Paus Franciscus, Toespraak, Op de bijeenkomst van voorzitters van de Bisschoppenconferenties - Sala Regia, Bescherming van minderjarigen (24 feb 2019)

Document

Naam: CHRISTUS VIVIT
Lang leve Christus, onze hoop
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 25 maart 2019
Copyrights: © 2019, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Werkvert. hoofdzakelijk vanuit Google/Deepl (in afwachting van de vertaling namens de Nederlandse Bisschoppen)
Bewerkt: 30 oktober 2020

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam