• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Dierbare jongeren, het is niet altijd gemakkelijk zijn roeping te onderscheiden en zijn leven juiste richting te geven. Daarom is een nieuw engagement van heel de Kerk nodig – van priesters, Godgewijden, pastorale werkers, opvoeders – opdat vooral aan jongeren gelegenheid geboden wordt om te luisteren en te onderscheiden. Er is een jongeren- en roepingenpastoraal nodig die het plan van God helpt onderscheiden, vooral door gebed, overweging van het woord Gods, Eucharistische aanbidding en geestelijke begeleiding. 

Zoals dat tijdens de Wereldjongerendagen in Panama meerdere keren gebeurd is, moeten wij naar Maria kijken. In de geschiedenis van dit jonge meisje, was de roeping ook zowel een belofte als een risico. Haar zending was niet gemakkelijk, en toch heeft Zij niet toegelaten dat angst de bovenhand kreeg. Haar ja was het ja van iemand die zich wil engageren en risico nemen, van iemand die alles wil inzetten, zonder andere zekerheid dan te weten dat Zij draagster is van een belofte. En ik vraag aan ieder van u: voelt u zich drager van een belofte? Welke belofte draag ik in mijn hart die wil gerealiseerd worden? Maria had ongetwijfeld een moeilijke zending, maar de moeilijkheden waren geen reden om nee te zeggen. Zeker, Zij zal moeilijkheden gekend hebben, maar het zullen niet dezelfde moeilijkheden zijn als degene die opduiken wanneer lafheid ons verlamt door het feit dat alles niet onmiddellijk duidelijk noch zeker is”. Paus Franciscus, Toespraak, Panama, Tijdens de gebedswake met de jongeren (26 jan 2019)

Verenigen wij ons op deze Dag in gebed en vragen wij de Heer dat Hij ons Zijn liefdesplan met ons leven laat ontdekken en ons de moed geeft risico te nemen op de weg die Hij sinds eeuwig voor ons heeft bedacht.

Vaticaan, 31 januari 2019, Gedachtenis van de Heilige Johannes Bosco.
FRANCISCUS

Document

Naam: DE MOED RISICO TE NEMEN OMWILLE VAN GODS BELOFTE
56e Wereldgebedsdag voor de roepingen - 12 mei 2019
Soort: Paus Franciscus - Boodschap
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 31 januari 2019
Copyrights: © 2019, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Frans (zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam