• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Vervolgens komt het Christenleven tot uiting in keuzes die precieze richting geven aan onze navigatie en tegelijk bijdragen tot de groei van het Rijk Gods in de samenleving. Ik denk aan de keuze om in Christus te trouwen en een gezin te stichten, en aan andere roepingen die te maken hebben met de wereld van de arbeid, met engagement op het vlak van naastenliefde en solidariteit, met sociale en politieke verantwoordelijkheden, en zo verder. Het gaat om roepingen die ons tot dragers maken van een belofte van goedheid, liefde en rechtvaardigheid, niet alleen voor onszelf maar ook voor de sociale en culturele contexten waarin wij leven, en die moedige Christenen en authentieke getuigen nodig hebben van het Rijk Gods.

In de ontmoeting met de Heer kunnen sommigen de aantrekkingskracht voelen van een roeping tot het Godgewijde leven of het gewijde priesterschap. Het is een ontdekking die geestdriftig en tegelijk bang maakt, wanneer men zich geroepen voelt om “visser van mensen” te worden in de boot van de Kerk door de totale gave van zichzelf en het engagement van trouwe dienstbaarheid aan het Evangelie en de broeders.

Deze keuze houdt het risico in alles achter te laten om de Heer te volgen en zich helemaal aan Hem te wijden om medewerkers te worden van Zijn werk. Vele innerlijke weerstanden kunnen een beslissing van dit soort verhinderen, en in bepaalde heel geseculariseerde contexten, waar geen plaats meer lijkt te zijn voor God en het Evangelie, kan men ontmoedigd raken en in “futloze hoop” vervallen. Paus Franciscus, Homilie, Panamacity, Panama, Tijdens de H. Mis met priesters, Godgewijden en lekenbewegingen (26 jan 2019)

Document

Naam: DE MOED RISICO TE NEMEN OMWILLE VAN GODS BELOFTE
56e Wereldgebedsdag voor de roepingen - 12 mei 2019
Soort: Paus Franciscus - Boodschap
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 31 januari 2019
Copyrights: © 2019, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Frans (zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam