• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Dit goddelijk bestuur van het geschapen heelal in zijn universele orde en in de particuliere lagere ordeningen moet ongetwijfeld een gevoel van bewondering en begeestering wekken bij de geleerde, die bij zijn onderzoekingen de sporen ontdekt en herkent van de wijsheid van de Schepper en hoogste Wetgever van hemel en aarde, die met de hand van een onzichtbare stuurman alle naturen voert „naar verschillende havens - over de grote zee van het Zijn, en wel ieder - met die natuurdrift, die hun is gegeven en ze richt" Dante Alighieri, De Goddelijke Komedie, Divina Commedia (1 jan 1321). Paradiso, canto 1, vv, 112-114 (vert. A. H. J. van Delft, Bussum 1921, 8) En toch wat zijn deze grootse wetten van de natuur anders dan een schaduw en een bleke afstraling van de diepte en onmetelijkheid van het goddelijk plan in de majestueuze tempel van het heelal? „Het grootste voorrecht van de geleerde", schreef Keppler, „is de geest van God te beschouwen en Zijn gedachte op te sporen." Vaak - men moet de menselijke zwakheid erkennen - wordt deze gedachte verduisterd en treedt zij op de achtergrond bij het zien van de dingen en van de beelden van onze zintuigen; maar als de gedachte aan God binnentreedt in het werk van de geleerde, zal hij haar niet verwarren met de bewegingen en de beelden binnen of buiten zich; en deze geestesgesteltenis om God op te sporen en te herkennen zal hem de ware bezieling geven bij zijn moeizame studie en ruime vergoeding voor alle vermoeienissen bij onderzoek en ontdekking en zij zal hem nederigheid en bescheidenheid leren en hem niet trots en hoogmoedig maken.

Document

Naam: NEL RITROVARCI
Over de natuurwet - Tot de Pauselijke Academie van Wetenschappen
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 8 februari 1948
Copyrights: © 1957, Ecclesia Docens 0771, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum, pag. 12-27
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R., Dr. J. Kahmann C.s.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam