• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

UITNODIGING TOT ZACHTMOEDIGHEID EN BARMHARTIGHEID
7e Zondag door het Jaar (Jaar C) -Sint Pietersplein

Dierbare broeders en zusters, goedendag!

De Evangeliepassage van vandaag presenteert korte parabels, waarmee Jezus aan Zijn leerlingen de weg wil wijzen om goed te leven. Met deze vraag: “kan soms de ene blinde de andere blinde leiden?” (Lc. 6, 39), wil Hij benadrukken dat een leider niet blind mag zijn, maar goed moet zien, dat wil zeggen dat hij de wijsheid moet bezitten om anderen met wijsheid te leiden, anders riskeert hij de personen die vertrouwen in hem stellen, te benadelen. Zo trekt Jezus de aandacht van wie verantwoordelijkheid draagt op het vlak van de opvoeding of wie gezag draagt: zielenherders, het openbaar gezag, wetgevers, onderwijzers, ouders, en roept hen nadrukkelijk op zich bewust te zijn van hun delicate rol en steeds de juiste weg te vinden om mensen te leiden.

En Jezus gebruikt een wijze uitspraak waarmee Hij zichzelf aanwijst als voorbeeld van een meester en leider : “De leerling staat niet boven zijn meester; maar hij zal ten volle gevormd zijn als hij is gelijk zijn meester” (Lc. 6, 40). Het is een uitnodiging om Zijn voorbeeld en onderricht te volgen teneinde veilige en wijze leiders te zijn. En dit onderricht ligt bijzonder vervat in de Bergrede, die de liturgie ons binnen drie zondagen zal aanbieden in het Evangelie, wijzend op een houding van zachtmoedigheid en barmhartigheid om oprechte, nederige en rechtvaardige mensen te zijn. In de passage van vandaag, vinden wij een andere belangrijke zin, die oproept niet zelfingenomen of hypocriet te zijn. Hij zegt: “Waarom kijkt ge naar de splinter in het oog van uw broeder en waarom slaat ge geen acht op de balk in uw eigen oog?” (Lc. 6, 41). Hoe dikwijls – wij weten het allemaal – is het gemakkelijker of gerieflijker de gebreken en zonden van iemand anders te onderscheiden en te veroordelen zonder de onze met evenveel scherpzinnigheid te kunnen zien? Wij verbergen onze fouten altijd, ook voor onszelf; de gebreken van anderen zien we integendeel gemakkelijk. Het is een bekoring toegeeflijk te zijn voor zichzelf – “een wijde mouw” voor zichzelf te hebben – en hard voor anderen. Het is altijd nuttig anderen met wijze raad te helpen, maar terwijl wij de fouten van onze buur observeren en verbeteren, moeten wij ook beseffen dat wij fouten hebben. Als ik denk er geen te hebben, mag ik anderen niet veroordelen noch verbeteren. Wij hebben allemaal gebreken, allemaal. Wij moeten er bewust van zijn en vooraleer anderen te veroordelen, moeten wij naar onszelf kijken. Dan kunnen wij geloofwaardig en nederig handelen en van liefde getuigen.

Hoe kunnen wij begrijpen of ons oog vrij is of verstopt door een balk? Het is nog steeds Jezus die het ons zegt: “Er bestaat geen goede boom die zieke vruchten voortbrengt en evenmin een zieke boom die goede vruchten voortbrengt. Een boom kent men immers aan zijn vruchten” (Lc. 6, 43-44). Vruchten, dat zijn daden maar ook woorden. De kwaliteit van de boom herkent men ook aan de woorden. Inderdaad, wie goed is, haalt het goede uit zijn hart en mond, en wie slecht is, het boze, door het meest schadelijke te doen dat onder ons gebeurt: roddelen, kwaadspreken. Dat vernietigt, het vernietigt het gezin, de school, het werkmilieu, de wijk. Oorlog begint met de tong.

Denken wij even na over dit onderricht van Jezus en stellen wij ons de vraag: spreek ik kwaad over anderen? Probeer ik de anderen steeds te bekladden? Zie ik gemakkelijker de gebreken van anderen dan de mijne? Proberen wij op zijn minst ons een beetje te verbeteren: dat zal iedereen goed doen. En vragen wij de hulp en de voorspraak van Maria om de Heer op deze weg te volgen.

Document

Naam: UITNODIGING TOT ZACHTMOEDIGHEID EN BARMHARTIGHEID
7e Zondag door het Jaar (Jaar C) -Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 3 maart 2019
Copyrights: © 2019, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Frans (zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 5 maart 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam