• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Omdat gezinnen zo'n vitale rol spelen in de maatschappij en de Kerk van vandaag en vanwege de vele bedreigingen en belemmeringen voor een bestendig gezinsleven is de voorbereiding van de jongeren op het huwelijk meer dan ooit noodzakelijk. Het is belangrijk om de interpersoonlijke aard van het huwelijk te benadrukken; het is gebouwd op een degelijke waardering van de waardigheid van zowel de man als de vrouw en hun natuurlijke complementariteit. Jonge mensen die bezig zijn plannen te maken voor hun toekomst moeten ervan bewust worden gemaakt dat er een voortdurend inspanning vereist is om die unieke interpersoonlijke relatie te bevorderen, welke gebaseerd is op wederzijds respect en ware, open communicatie en bereidheid om te luisteren naar de geest en het hart.

Er was misschien een tijd waarin het gezin en de plaatselijke gemeenschap de jongeren heel goed op het huwelijk voorbereidden, maar op veel plaatsen wordt daar hedentendage weinig in voorzien. Daarom moet maar niet te snel worden aangenomen dat jonge mannen en vrouwen al op de hoogte zijn van de basisvereisten voor een goed geordend gezinsleven. In feite kunnen ze grote angsten en twijfels hebben of zij kunnen beantwoorden aan de christelijke idealen van het huwelijk. Met zorg moeten ze derhalve worden onderwezen omtrent de genade van het huwelijk, de rol van het Sacrament in de zending van de Kerk en de verhouding met de andere Sacramenten, vooral de Eucharistie en het Sacrament van de Verzoening. Belangrijk is ook een goed begrip van de aard van de seksualiteit en het verantwoord ouderschap, daarbij inbegrepen de natuurlijke methoden voor gezinsplanning en de redenen waarom ze worden aangewend.

In dit verband zou ik willen herhalen wat ik tot de bisschoppen van Kenia zei ten tijde van mijn H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Tot de Bisschoppen uit Afrika aanwezig in Nairobi, Kenia (7 mei 1980)
: "Weest verzekerd van mijn medeleven met u voor deze grote taak. Die taak omvat de voorbereiding van de jongeren op het huwelijk, de herhaalde verkondiging van de eenheid en de onverbrekelijkheid van het huwelijk en de hernieuwde uitnodiging aan de gelovigen om in geloof en liefde de katholieke viering van het Sacrament van het Huwelijk aan te nemen en te bevorderen. Succes in een pastoraal programma van deze aard vereist geduld en volharding en een vaste overtuiging dat Christus gekomen is om "alle dingen nieuw te maken" (Openb. 21, 5).

Document

Naam: DE EUCHARISTIE EN HET CHRISTELIJK GEZIN
H. Mis met jongeren en sluiting van 25 huwelijken - Nyayo-stadion, Nairobi (Kenia)
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 17 augustus 1985
Copyrights: © 1985, Eucharistie & Gezin, Intrnationaal Eucharistisch Congres Nairobi 1985, uitg. Stg. RK Voorlichting, Oegstgeest
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam