• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Volgens St. Jan vond het eerste wonder van Jezus' openbare messiaanse optreden plaats in Kana in Galilea. En in zijn aanwezigheid daar kunnen we duidelijk een Eucharistisch aspect zien.

Op een bepaalde wijze is Christus' aanwezigheid op het feest te Kana een voorafbeelding van het Eucharistisch Avondmaal. Tegelijkertijd richt het ons christelijk bewustzijn ook op het Sacrament van het Huwelijk. Jezus is tegenwoordig bij elk pas getrouwd paar; hij is in hun midden als zij zichzelf aan elkaar voor het leven in het huwelijk verbinden. Jezus herbevestigt Gods bedoeling met het huwelijk als de meest fundamentele menselijke instelling, terug gaande tot het allereerste begin van de menselijke geschiedenis.

In het boek Genesis lezen we: "En God schiep de mens als zijn beeld. Als het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. Toen zegende God hen en sprak tot hen: "Weest vruchtbaar, vermenigvuldigt u, bevolkt de aarde en onderwerpt haar". (Gen. 1, 27-28). Het boek Genesis laat de oorspronkelijke eenheid van man en vrouw zien. Vanaf het eerste begin schiep God hen "mannelijk en vrouwelijk" en gaf Hij aan hen de bestemming een gemeenschap van personen te vormen, die vruchtbaar zou zijn. ,,Hij roept hen om op een speciale manier te delen in zijn liefde en macht als Schepper en Vader, door hun vrije en verantwoordelijke medewerking bij het doorgeven van het geschenk van het menselijk leven". H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 28 Verenigd voor het oog van God en zijn bijzondere zegen genietend, zouden man en vrouw heersen over al het geschapene. Derhalve zien we dat de instelling van het huwelijk samenvalt met de schepping in het begin van man en vrouw.

Document

Naam: DE EUCHARISTIE EN HET CHRISTELIJK GEZIN
H. Mis met jongeren en sluiting van 25 huwelijken - Nyayo-stadion, Nairobi (Kenia)
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 17 augustus 1985
Copyrights: © 1985, Eucharistie & Gezin, Intrnationaal Eucharistisch Congres Nairobi 1985, uitg. Stg. RK Voorlichting, Oegstgeest
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam