• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Immers, een verkondiger der evangelische waarheid moet een man Gods zijn, niet alleen door zijn van God komende roeping, maar ook door zijn volledige en onherroepelijke overgave aan God. ”Inderdaad”, zoals onze voorganger Benedictus XV z.g. in zijn wonderschone apostolische brief Paus Benedictus XV - Apostolische Brief
Maximum Illud
Over de verkondiging van het geloof over de gehele wereld
(30 november 1919)
leert, ”wie God verkondigt moet een man Gods zijn. Wie den haat tegen de zonde predikt, moet de zonde haten. Vooral bij de ongelovigen, die zich meer door gevoelsindrukken dan door redeneringen laten leiden, bereikt men veel meer met de geloofsprediking door het voorbeeld dan met de prediking door het woord.”Paus Benedictus XV, Apostolische Brief, Over de verkondiging van het geloof over de gehele wereld, Maximum Illud (30 nov 1919). A.A.S., 1919, p. 449

Document

Naam: SAECULO EXEUNTE OCTAVO
Bij gelegenheid van de 800e verjaardag van de onafhankelijkheid van Portugal
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 13 juni 1940
Copyrights: © 1940, Ecclesia Docens 0121 uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam