• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
En wanneer, beminde zoon en eerbiedwaardige broeders, iemand onder de seminaristen door een genadebeschikking van God zich tot het missionarisleven geroepen voelt, ”laat dan nòch het gebrek aan priesters, nòch de behoefte van uw bisdom u beangstigen en uw toestemming tegenhouden. Uw landgenoten, die de middelen ter zaligheid om zoo te zeggen voor de hand hebben liggen, zijn van de zaligheid lang zoo ver niet af als de heidenen... Brengt in zulk een geval uit liefde voor Christus en voor de zielen het offer van een of ander lid uwer geestelijkheid, als men dat althans een offer mag noemen. Immers, de goddelijke Stichter der Kerk zal het verlies van een helper en deelgenoot bij uw werk aanvullen òfwel door overvloediger uitstorting Zijner genade over uw bisdom, òfwel door nieuwe roepingen voor het heilig ministerie te verwekken.” Paus Pius XI, Encycliek, Over de Katholieke Missie, Rerum Ecclesiae (28 feb 1926). A.A.S., 1926, p.70 sq

Document

Naam: SAECULO EXEUNTE OCTAVO
Bij gelegenheid van de 800e verjaardag van de onafhankelijkheid van Portugal
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 13 juni 1940
Copyrights: © 1940, Ecclesia Docens 0121 uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam