• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Daar sluit de uitdaging van de vorming ook bij aan, wat het specifieke doel is van uw reflectie. Wat de vorming betreft, mogen wij vooreerst niet vergeten dat liturgie een leven is dat vormt en geen idee om te leren. Het is nuttig zich in dit verband te herinneren dat de realiteit belangrijker is dan de idee. Vgl. Paus Franciscus, Apostolische Exhortatie, Verheugt u en jubelt - Over de roeping tot heiligheid in deze wereld, Gaudete et Exsultate (19 mrt 2018), 231-233 En daarom is het goed in de liturgie, zoals op andere vlakken van het Kerkelijk leven, niet in steriele ideologische polarisaties te vervallen die dikwijls ontstaan wanneer men zijn eigen ideeën geldig acht voor alle contexten en uiteindelijk een houding aanneemt van eeuwigdurende dialectiek ten overstaan van degenen die ze niet delen. Als men verlangt te reageren op bepaalde onzekerheden binnen de huidige context, loopt men daarna misschien het gevaar zich terug te plooien op een verleden dat niet meer bestaat of te vluchten in een vermeende toekomst. Het vertrekpunt is daarentegen de erkenning van de realiteit van de heilige liturgie, de levende schat die niet mag herleid worden tot smaak, recepten en stromingen, maar die volgzaam moet ontvangen worden en met liefde aangemoedigd, zoals onvervangbaar voedsel voor de organische groei van het volk Gods. De liturgie is geen knutselterrein, maar de epifanie van de Kerkgemeenschap. Daarom weerklinkt in de gebeden en gebaren, het wij en niet het ik, de reële gemeenschap en niet het ideale subject. Wanneer men met heimwee de voorbije tendensen betreurt of wanneer men er nieuwe wil opleggen, riskeert men integendeel het deel te laten voorgaan op het geheel, het ik op het volk Gods, het abstracte op het concrete, de ideologie op de gemeenschap en in de grond het wereldse op het spirituele.

Document

Naam: DE LITURGISCHE VORMING VAN HET VOLK GODS
Tot de algemene vergadering van de Congregatie voor Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten - Auletta Paulus VI
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 14 februari 2019
Copyrights: © 2019, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Frans (zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam