• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Mijne Heren Kardinalen,
Dierbare broeders in het bisschopsambt en het priesterschap,
Dierbare broeders en zusters,

Het verheugt mij u te ontmoeten ter gelegenheid van uw voltallige zitting. Ik dank de kardinaal prefect voor de woorden die hij tot mij richtte en groet u, de leden, medewerkers en adviseurs van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en Discipline van de Sacramenten.

Deze voltallige zitting komt op een belangrijk ogenblik. Vijftig jaar is voorbij sinds de heilige Paulus VI op 8 mei 1969 wat toen de Congregatio pro Cultu Divino was, wou oprichten om vorm te geven aan de door Vaticanum II gewilde vernieuwing. Het ging om de uitgave van liturgische boeken volgens de criteria en besluiten van de Concilievaders, met het oog op de bevordering van de bewuste, godsvruchtige en actieve deelname Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 48 van het volk Gods aan de mysteries van Christus. De traditie van het gebed van de Kerk had nieuwe uitdrukkingsvormen nodig, zonder iets te verliezen van haar duizendjarige rijkdom, maar door in tegendeel de schatten van het begin te herontdekken. In de eerste maanden van dit jaar verschenen de vooropgezette stellingen van de hervorming die de apostolische Stoel verwezenlijkt heeft voor het welzijn van het volk Gods. Het is precies op de datum van vandaag dat de Motu proprio H. Paus Paulus VI - Motu Proprio
Mysterii Paschalis
Ter goedkeuring van de algemene normen voor het liturgisch jaar en van de nieuwe algemene Romeinse kalender (14 februari 1969)
 uitgevaardigd werd over de Romeinse kalender en het liturgisch Jaar (14 februari 1969); vervolgens de belangrijke apostolische Constitutie H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Missale Romanum
ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica (3 april 1969)
 (3 april 1969), waarmee de heilige paus het Romeins Missaal uitvaardigde. In hetzelfde jaar, zagen de Congregatie voor de Riten
Ordo Missae
Decreet bij de nieuwe Ordo Missae (6 april 1969)
 en verschillende andere Ordo het licht, waaronder die over de Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Ordo Baptismi Parvulorum
Het Doopsel van kinderen - editio typica altera (29 augustus 1973)
, het Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Ordo celebrandi Matrimonium
Het Huwelijk (19 maart 1969)
en de Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Ordo Exsequiarum
Orde van dienst voor de uitvaartliturgie (15 augustus 1969)
. Het waren de eerste stappen op een weg waarop met wijsheid en volharding dient voortgegaan.

Document

Naam: DE LITURGISCHE VORMING VAN HET VOLK GODS
Tot de algemene vergadering van de Congregatie voor Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten - Auletta Paulus VI
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 14 februari 2019
Copyrights: © 2019, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Frans (zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam