• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
DOCUMENT

In naam van God die alle mensen gelijk geschapen heeft in rechten, plichten en waardigheid, en die hen geroepen heeft om samen te leven als broeders onder elkaar, de aarde te bevolken en er de waarden te verspreiden van goedheid, naastenliefde en vrede.

In naam van de onschuldige ziel aan wie God verboden heeft te doden, door te zeggen dat wanneer eender wie een mens doodt, het is alsof hij heel de mensheid zou gedood hebben en wanneer eender wie één mens redt, het is alsof hij heel de mensheid heeft gered.

In naam van de arme, ellendige, behoeftige en uitgesloten mensen, aan wie God bevolen heeft hulp te bieden, als een plicht die van iedereen gevraagd wordt en in het bijzonder van iedere welgestelde en rijke mens. 

In naam van wezen, weduwen, vluchtelingen en zij die uit hun gezin en land verwezen worden; van alle slachtoffers van oorlog, vervolging en onrechtvaardigheid; van zwakken, van degenen die in angst leven, van oorlogsgevangenen en gefolterde mensen overal ter wereld en zonder enig onderscheid. 

In naam van volken die veiligheid, vrede en het samenleven verloren hebben en slachtoffers werden van vernieling, ondergang en oorlog.

In naam van de broederlijkheid onder de mensen die alle mensen omvat, verenigt en gelijk maakt. 

In naam van deze broederlijkheid die verscheurd wordt door een politiek van integrisme en verdeeldheid en door systemen van ongebreideld winstbejag en haatdragende ideologische strekkingen die het handelen en de bestemming van mensen manipuleren. 
In naam van de vrijheid die God aan alle mensen gegeven heeft, door hen vrij te scheppen en dat tot hun kenmerk te maken. 

In naam van de rechtvaardigheid en barmhartigheid, die de fundamenten zijn van de welvaart en de stuwende kracht van het geloof. 

In naam van alle mensen van goede wil, die zich in alle streken der aarde bevinden.

In naam van God en dit alles, verklaren Al-Azhar al-Sharif – met de moslims in Oost en West -, samen met de Katholieke Kerk – en de katholieken in Oost en West – we de cultuur van de dialoog als de weg, de gemeenschappelijke samenwerking als het gedrag, de wederzijdse kennis als de methode en het criterium aannemen. 

Document

Naam: DOCUMENT OVER BROEDERLIJKHEID ONDER DE MENSEN VOOR WERELDVREDE EN VOOR HET SAMENLEVEN
Abu Dhabi - Verenigde Arabische Emiraten
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Franciscus en Ahamad al-Tayyeb
Datum: 4 februari 2019
Copyrights: © 2019, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Frans (zenit.org): maranatha-gemeenschap; noten, alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 29 oktober 2020

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam