• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Een wezenlijke onderdeel van de intellectuele vorming is de studie van de filosofie, welke leidt tot een diepere kennis en verklaring van de menselijke persoon, van zijn vrijheid en van zijn betrekkingen met de wereld en met God. Zij blijkt zeer dringend, niet alleen vanwege het verband tussen de filosofische onderwerpen en de heilsmysteries welke in de theologie bestudeerd worden in het hogere licht van het geloof, Vgl. Congregatie Katholieke Vorming (seminaries en universiteiten), Brief aan de Bisschoppen, De necessitate Philosophiae studia in Seminariis impensius promovendi (20 jan 1972) maar ook vanwege een wijdverbreide culturele situatie die het subjectivisme verheft tot criterium en maat van de waarheid. Alleen een gezonde filosofie kan de kandidaten voor het priesterschap helpen om een weloverwogen besef te ontwikkelen van de constitutieve band tussen de menselijke geest en de waarheid, die waarheid welke ons ten volle geopenbaard wordt in Jezus Christus. Ook moet niet het belang onderschat worden van de filosofie voor het waarborgen van de "zekerheid van de waarheid", die de enige basis kan zijn voor de volledige persoonlijke gave aan Jezus en aan de Kerk. Het is niet moeilijk te begrijpen hoe sommige zeer concrete zaken, zoals de identiteit van de priester en zijn apostologische en missionaire inzet, nauw samenhangen met het allesbehalve abstracte probleem van de waarheid. Als men niet zeker is van de waarheid, hoe zou het dan mogelijk zijn heel het eigen leven in te zetten en de kracht te hebben om serieus aan anderen te vragen hun leven in te zetten?

De filosofie helpt de kandidaat veel om zijn intellectuele vorming te verrijken met de "cultus van de waarheid", d.w.z. met een soort liefdevolle verering voor de waarheid, die voert tot de erkenning dat de mens niet de schepper en de maat van de waarheid is, maar dat deze aan de mens geschonken wordt door de hoogste Waarheid die God is; dat de menselijke rede, zij het op beperkte wijze en soms met moeite, tot de objectieve en universele waarheid kan komen, ook tot de waarheid omtrent God en de diepste zin van het bestaan; dat het geloof zelf niet kan afzien van de rede en van de inspanning om na te denken over zijn inhoud, zoals de grote geest Augustinus getuigd heeft: "ik heb met de rede willen zien wat ik geloofd heb en ik heb veel gedisputeerd en gezegd". H. Augustinus, Over de Drie-eenheid, De Trinitate. XV, 28: CCL 50/A, 534: "Desideravi intellectu videre quod credidi, et multum disputavi et laboravi,"

Voor een diepere kennis van de mens, van de maatschappelijke verschijnselen en van de lijnen waarlangs de maatschappij zich ontwikkelt en met het oog op een zoveel mogelijk "vleesgeworden' uitoefening van de pastorale dienst kunnen de zogenoemde "menswetenschappen" van veel nut zijn, zoals de sociologie, de pedagogie, de psychologie, de economische en politieke wetenschappen, de wetenschap van de sociale communicatie. Zij het binnen de zeer grenzen van de positieve en beschrijvende wetenschappen, kunnen zij de toekomstige priesters helpen om in het "eigentijdse" te leven, zoals Christus gedaan heeft. Paulus VI heeft gezegd: "Christus is tijdgenoot geworden van bepaalde mensen en heeft hun taal gesproken. De trouw aan Hem vraagt dat men doorgaat eigentijds te zijn." H. Paus Paulus VI, Toespraak, Tot de deelnemers aan de 21e Italiaanse Bijbelweek (25 sept 1970). AAS 62, (1970), 618

Document

Naam: PASTORES DABO VOBIS
N.a.v. de Bisschoppensynode over de priesteropleidingen
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 maart 1992
Copyrights: © 1992, Stg. R.K. Voorlichting, Oegstgeest
Colomba
Tekst wordt nog verder gecontroleerd
Bewerkt: 21 december 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam