• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wij doen deze bede in berouw over onze verdeeldheden en ongehoorzaamheid. Geschillen over belangrijke kwesties van leer, sociale vraagstukken en pastorale praktijk houden christenen nog afzonderlijk en 'de hoog verheven taak van de Evangelieverkondiging aan alle schepselen wordt erdoor geschaad'. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de oecumene, Unitatis Redintegratio (21 nov 1964), 1 'De kracht van de evangelisatie zal zeer verminderen, wanneer de boden van het Evangelie verdeeld zijn onder elkaar, om welke reden dan ook ... De verdeeldheid der christenen is een ernstig feit, dat zover gaat, dat het het werk van Christus zelf verzwakt'. H. Paus Paulus VI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Evangelisatie in de Moderne Wereld, Evangelii Nuntiandi (8 dec 1975), 77 Het is inderdaad onze overtuiging dat de eenheid van alle christenen en het gemeenschappelijk getuigenis in de wereld bij elkaar horen.

Document

Naam: GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING VAN HET SECRETARIAAT VOOR EENHEID VAN DE CHRISTENEN EN DE WERELDRAAD VAN KERKEN
Genève, Zwitserland
Soort: Secretariaat voor eenheid der Christenen
Auteur: Johannes kard. Willebrands en dr. Philip A. Potter
Datum: 12 juni 1984
Copyrights: © 1984, Archief van de Kerken, jrg 39, p. 29-31
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam