• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Caroline Pigozzi van “Paris Match”: {...} Gedurende vier dagen hebben wij deze jongeren heel intens zien bidden, wij kunnen denken dat velen een roeping hebben. Misschien aarzelen sommigen omdat zij niet kunnen trouwen. Is het mogelijk dat u in de katholieke Kerk van Latijnse ritus, getrouwde mannen laat priester worden, zoals dat het geval is in de Oosterse Kerken?

Paus Franciscus: In de katholieke Kerk van Oosterse ritus, kan dat, een man kan kiezen voor het celibaat of hij kan trouwen voor hij diaken wordt.

Caroline Pigozzi van “Paris Match”: Maar kun je binnen de Katholieke Kerk van de Latijnse ritus, denken aan een andere beslissing?

Paus Franciscus: Wat de Latijnse ritus betreft, komt mij een uitspraak van Paulus VI voor de geest: “ik geef liever mijn leven dan de wet over het celibaat te veranderen”. Dit komt mij voor de geest en ik houd eraan het te zeggen want het is een moedige uitspraak. Hij zei dat in 1968-1970, op een moeilijker ogenblik dan nu. Persoonlijk denk ik dat het celibaat een gave is voor de Kerk en ik ben niet akkoord om het celibaat als een keuze toe te laten. Nee. Misschien is er een mogelijkheid in heel afgelegen gebieden, ik denk aan eilanden in de Stille Zuidzee, maar aan zo iets moet gedacht worden als het pastoraal noodzakelijk is. De herder moet aan de gelovigen denken.

Er is een boek van p. Lobinger Preti per domani, Emi, 2009, interessant, iets wat onder theologen besproken wordt, maar dat is niet mijn beslissing. Mijn beslissing is: nee aan het optioneel celibaat voor het diakonaat. Dat komt van mij, het is persoonlijk, maar ik zou het niet doen, dat is duidelijk. Ben ik "gesloten"? Misschien, maar ik voel mij er niet goed bij met die beslissing voor God te staan. P. Lobinger zegt: de Kerk "maakt de Eucharistie en de Eucharistie maakt de Kerk". Maar waar geen Eucharistie is en geen gemeenschap – men denke aan de eilanden in de Stille Zuidzee ...

Caroline Pigozzi van “Paris Match”: ... ook in de Amazone ...

Paus Franciscus: ...misschien daar ... op veel plaatsen ...  – vraagt Lobinger: wie doet de Eucharistie? De directeurs en organisatoren van deze gemeenschappen zijn diakens of vrouwelijke religieuzen of leken. Lobinger zegt: men zou een bejaarde getrouwde man kunnen wijden, dat is zijn stelling. Maar dat hij alleen de munus sanctificandi uitoefent, dat wil zeggen de Mis opdragen, het sacrament van de verzoening toedienen en de ziekenzalving. Een priesterwijding geeft drie munera: de munus regendi (de herder die leiding geeft), de munus docendi (de herder die onderricht geeft) en de munus sanctificandi. De bisschop zou hem alleen toelating geven voor de munus sanctificandi. Dat is de stelling, het boek is interessant en kan misschien een antwoord helpen geven aan het probleem.

Ik denk dat het thema in die zin moet open staan voor plaatsen waar een pastoraal probleem is omwille van het priestertekort. Ik zeg niet dat het moet gebeuren, ik heb er niet over nagedacht, ik heb er niet genoeg over gebeden. Maar theologen spreken erover, het moet bestudeerd worden.

Ik sprak met een ambtenaar van het Staatssecretariaat, een bisschop die in het begin van de revolutie in een communistisch land moest werken. Toen zij zagen hoe deze revolutie er in de jaren ‘50 kwam, hebben de bisschoppen in het geheim boeren gewijd, goede en godsdienstige boeren. Eens de crisis voorbij, dertig jaar later, was het opgelost. Hij sprak mij over zijn ontroering toen hij die boeren met hun boerenhanden zag, die hun albe aantrokken om met de bisschoppen te concelebreren. Dat is Kerkgeschiedenis. Er moet over nagedacht en gebeden worden.

Caroline Pigozzi van “Paris Match”: ... er zijn protestanten die Katholiek zij geworden ...

Paus Franciscus: Tenslotte, was ik Paus Benedictus XVI - Apostolische Constitutie
Anglicanorum Coetibus
Het voorzien in persoonlijke ordinariaten voor Anglicanen die in de volledige gemeenschap toetreden tot de Katholieke Kerk
(4 november 2009)
 van Benedictus XVI vergeten te vermelden, voor anglicaanse priesters die Katholiek geworden zijn en hun [gehuwde] levensstaat behouden zoals in het christelijk Oosten. Ik herinner mij dat ik op een woensdagaudiëntie velen gezien heb met hun kleine col en veel vrouwen en kinderen.

Document

Naam: INTERVIEW MET MEEGEREISDE JOURNALISTEN OP DE VLUCHT VAN PANAMA NAAR ROME
Soort: Paus Franciscus - Interview
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 28 januari 2019
Copyrights: © 2019, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Frans (zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam