• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De steeds verontrustender wisselvalligheden van onze tijd, de open gewapende conflicten hier en daar in de wereld, de gevaren van een kernramp, de angst van de steeds meer bedreigde mens, vormen voor de Christenen een nieuwe aansporing een volledige verzoening te vinden om hun daadwerkelijke bijdrage te leveren aan de noden van de mens.

De profeet Jesaja opent onze geest voor het visioen van de berg van de tempel van de Heer, waarheen alle volkeren zullen optrekken. Dan 'smeden zij hun zwaarden om tot ploegscharen en hun speerpunten tot sikkels' (Jes. 2, 4). De kracht die verspild werd in haat en vernietiging zullen worden aangewend voor de echte behoeften van het leven. Op weg naar dat doel 'in het licht van de Heer' (Jes. 2, 5) kunnen de Christenen op grond van het gemeenschappelijk doopsel, van vandaag af hun krachten bundelen om samen een gemeenschappelijk geloofsgetuigenis te geven in een dienstverlening aan ieder mens en aan alle mensen. Het lijden van de huidige wereld is een werkelijkheid welke ons eisen stelt.

De heilige Paulus zegt ons steeds op zijn levendige, actuele en veeleisende spreekwijze: 'Draagt bij voor de noden van de broeders' (Rom. 12, 13). De praktische samenwerking tussen de Christenen van de verschillende belijdenissen is mogelijk en het Tweede Vaticaans Concilie kent er ook een evangelisatiekracht aan toe. 'De samenwerking van alle Christenen is een levendige uitdrukking van de band die hen reeds met elkaar verbindt en stelt het gelaat van de dienende Christus meer in het licht'. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de oecumene, Unitatis Redintegratio (21 nov 1964), 12

De gevoeligmakingsinitiatieven zoals die welke vandaag in het kader van deze abdij wordt geopend, zijn nuttig om een bewustzijn van deelneming en gemeenschap met het lot van de mensheid tot stand te brengen.

Op een meer algemeen vlak heeft de Heilige Stoel een adviesgroep met de Wereldraad van Kerken voor de samenwerking met betrekking tot het sociaal denken en handelen, welke rijk aan mogelijkheden op dit gebied is.

Document

Naam: HET GEVAAR VAN EEN KERNCONFLICT DWINGT CHRISTENEN ZICH TE VERZOENEN
Tijdens de oecumenische gebedsdienst in de Sint Paulus buiten de muren tot besluit van de Internationale bidweek
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 januari 1984
Copyrights: © 1984, Archief van de Kerken, jrg. 39, p. 22-23
Bewerkt: 12 januari 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam