• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Tegenover een wereld en een samenleving die het gevaar lopen steeds meer onpersoonlijk en daarom onmenselijk te worden, met de negatieve gevolgen van vele vluchtvormen -waarvan de misbruiken in verband met drugs een hoofdvorm zijn - bezit het gezin 'een geweldige energie die in staat is de mens te ontrukken aan de anonimiteit, hem bewust te laten blijven van zijn persoonswaarde, hem te verrijken met diepe menselijkheid en hem actief met zijn uniek en onherhaalbaar bestaan in te voegen in het weefsel van de samenleving'. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 43

Het gezin ligt ten grondslag aan de samenleving en is door zijn rol als dienst aan het leven vitaal verbonden met de vooruitgang van de samenleving. Het verschaft het elementaire forum voor de bevordering van een waarachtige en rijpe gemeenschap tussen personen en is de natuurlijke plaats en het meest doeltreffende middel voor de vermenselijking en verpersoonlijking van de samenleving. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 43 In de overtuiging daarom, dat het welzijn van het gezin een onontbeerlijke waarde is voor de burgergemeenschap, moedigt de Kerk de openbare gezagsdragers aan al het mogelijke te doen om te waarborgen, dat de gezinnen alle hulp krijgen die ze nodig hebben om hun verantwoordelijkheden te vervullen.

Document

Naam: HET GEZIN VERSTERKEN OM DRUGS TE BESTRIJDEN
Tot de leden van de speciale onderzoekcommissie naar het misbruik en de controle van verdovende middelen van het Huis van afgevaardigden van de Verenigde Staten van Amerika
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 19 januari 1984
Copyrights: © 1984, Archief van de Kerken, jrg. 39, p. 20-21
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam