• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

HET GEZIN VERSTERKEN OM DRUGS TE BESTRIJDEN
Tot de leden van de speciale onderzoekcommissie naar het misbruik en de controle van verdovende middelen van het Huis van afgevaardigden van de Verenigde Staten van Amerika

Dierbare vrienden,

Het is mij vandaag een genoegen de leden te verwelkomen van de Select Committee on Narcotics Abuse and Control (speciale onderzoekcommissie naar misbruik en controle van verdovende middelen) van het Huis van afgevaardigden van de Verenigde Staten. Als openbare functionarissen bent u belast met het bevorderen en waarborgen van het algemeen welzijn van uw medeburgers, en derhalve is het uw taak het welzijn van heel uw samenleving te beschermen, terwijl u tegelijk de rechten en vrijheden handhaaft van de personen waaruit uw samenleving bestaat.

Het is daarom aan uw werk als openbare functionarissen geenszins vreemd sociale voorwaarden te bevorderen, waarin personen kunnen groeien en zich ontwikkelen op een wijze die overeenkomt met hun menselijke waardigheid, zonder bedreigingen voor hun authentieke verwezenlijking als personen. Onder de factoren die het individu bedreigen en de groei van een gezond sociaal klimaat verhinderen, is ook het probleem dat u in deze vergadering samenbrengt: de gesel van de handel in verdovende middelen en het drugsmisbruik. Dit probleem bestaat duidelijk niet alleen in de Verenigde Staten. De stroom verdovende middelen heeft enorme afmetingen aangenomen, zodat geen enkele natie van haar verlammende gevolgen is gevrijwaard. De belangstelling en pastorale bezorgdheid van de Kerk, zowel voor de individuen wier levens getekend zijn door verschrikkelijke persoonlijke tragedies als voor de samenlevingen die een steeds gevaarlijker wordend verschijnsel het hoofd moeten bieden, concentreren zich op de beslissende rol welke het gezin bij de oplossing van het probleem moet spelen.

Tegenover een wereld en een samenleving die het gevaar lopen steeds meer onpersoonlijk en daarom onmenselijk te worden, met de negatieve gevolgen van vele vluchtvormen -waarvan de misbruiken in verband met drugs een hoofdvorm zijn - bezit het gezin 'een geweldige energie die in staat is de mens te ontrukken aan de anonimiteit, hem bewust te laten blijven van zijn persoonswaarde, hem te verrijken met diepe menselijkheid en hem actief met zijn uniek en onherhaalbaar bestaan in te voegen in het weefsel van de samenleving'. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 43

Het gezin ligt ten grondslag aan de samenleving en is door zijn rol als dienst aan het leven vitaal verbonden met de vooruitgang van de samenleving. Het verschaft het elementaire forum voor de bevordering van een waarachtige en rijpe gemeenschap tussen personen en is de natuurlijke plaats en het meest doeltreffende middel voor de vermenselijking en verpersoonlijking van de samenleving. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 43 In de overtuiging daarom, dat het welzijn van het gezin een onontbeerlijke waarde is voor de burgergemeenschap, moedigt de Kerk de openbare gezagsdragers aan al het mogelijke te doen om te waarborgen, dat de gezinnen alle hulp krijgen die ze nodig hebben om hun verantwoordelijkheden te vervullen.

Ik zou u deze morgen willen uitnodigen zonder aarzelen alle initiatieven te bevorderen die ernaar streven het gezin in de Amerikaanse samenleving te versterken. Als u probeert uw medeburgers steeds meer bewust te maken van de gevaren van het drugsmisbruik; wanneer u op nationaal en internationaal vlak een wetgeving bevordert welke een veelomvattend afschrikkingsplan ontwerpt tegen de handel in verdovende middelen, moge u er steeds naar streven om de noden van het gezin onder ogen te zien, want dit is een hoofdelement in de vestiging van hechte, liefdevolle verhoudingen en in het steun bieden aan iedereen die dat nodig heeft voor een zinvol leven.

Moge de almachtige God u bij uw inspanningen zegenen.

Document

Naam: HET GEZIN VERSTERKEN OM DRUGS TE BESTRIJDEN
Tot de leden van de speciale onderzoekcommissie naar het misbruik en de controle van verdovende middelen van het Huis van afgevaardigden van de Verenigde Staten van Amerika
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 19 januari 1984
Copyrights: © 1984, Archief van de Kerken, jrg. 39, p. 20-21
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam