• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het lijden, een kostbaar evangelisatiemiddel

Het lijkt me, dat de missionaire implicaties van hetgeen ik uiteen heb gezet, duidelijk zijn. Ik zou daarom in deze boodschap voor missiedag 1984 alle gelovigen dringend willen aansporen het leed in zijn velerlei vormen waarde te geven door het te verenigen met het kruisoffer voor de evangelisatie, dat wil zeggen voor de verlossing van allen die Christus nog niet kennen.

Er zijn nog miljoenen broeders die het evangelie niet kennen en niet genieten van de onmetelijke schatten van het hart van de Verlosser. Voor hen heeft het leed geen bevredigende verklaring; het is de meest verpletterende en onverklaarbare ongerijmdheid welke tragisch met het verlangen van de mens naar volledig geluk in strijd is.

Alleen het kruis van Christus werpt een straal licht op dit mysterie; alleen in het kruis kan de mens een geldig antwoord vinden op de angstige vraag, welke uit de ervaring van het lijden naar voren komt. De heiligen hebben dat diep verstaan en hebben het aanvaard, en zelfs dikwijls vurig verlangd met het lijden van de Heer te worden verenigd door zich de woorden van de apostel eigen te maken: 'Ik vul in mijn lichaam aan wat nog ontbreekt aan de verdrukkingen van de Christus, ten bate van zijn lichaam, dat is de Kerk' (Kol. 1, 24).

Ik nodig daarom alle gelovigen die lijden uit - en niemand blijft van het leed gevrijwaard - deze apostolische en missionaire zin aan hun lijden te geven.

De heilige Franciscus Xaverius, de patroon van de missies, heeft in zijn evangelisatieijver, gedreven om de naam van Christus tot de uiteinden van de aarde te brengen, niet geaarzeld alle soorten moeiten het hoofd te bieden: honger, kou, schip breuk, vervolging en ziekte; alleen de dood heeft zijn wedloop onderbroken.

De heilige Theresia van het kind Jezus, patrones van de missies, gevangene van de liefde in de Karrnel van Lisieux, had heel de wereld door willen trekken om het kruis van Christus te planten op elke plaats. 'Ik zou missionaris willen zijn, niet voor een paar jaar, maar ik zou het hebben willen zijn vanaf de schepping van de wereld en het willen blijven tot aan de voleinding der tijden'. H. Teresia van Lisieux van het Kind Jezus, Geschiedenis van een ziel, Histoire d'une ├óme. Manuscript B, f. 3r En zij heeft de universaliteit en apostoliciteit van haar verlangens geconcretiseerd in het lijden dat zij van God vroeg en in het kostbare aanbod van zichzelf als vrijwillig slachtoffer aan de barmhartige liefde.

Een lijden dat zijn hoogtepunt en tegelijk zijn hoogste graad van apostolische vruchtbaarheid bereikt in het martelaarschap van de geest, in de kwelling van de duisternis van het geloof, heldhaftig gedragen om het licht van het geloof te verkrijgen voor zovele broeders die ondergedompeld zijn in de duisternis.

De Kerk nodigt ons door deze twee schitterende voorbeelden voor te stellen niet alleen uit tot bezinning, maar ook tot navolging.

Wij kunnen daarom op een drievoudige wijze actief aan de uitbreiding van het rijk van Christus en de ontwikkeling van zijn mystiek lichaam meewerken:

  • door te leren aan ons eigen lijden zijn meest authentieke zin te geven, welke geworteld is in het dynamisme van de deelneming van de Kerk aan het verlossingswerk van Christus;
  • door onze broeders die in de geest en het lichaam lijden uit te nodigen deze apostolische dimensie van het lijden te begrijpen en bijgevolg hun beproevingen en hun pijn waarde te geven in missionaire zin;
  • door met onuitputtelijke liefde het lijden tot het onze te maken, dat dagelijks van zoveel kanten de mensheid treft, kwellingen van ziekten, honger, vervolgingen, beroving van de fundamentele en onvervreemdbare rechten, zoals de vrijheid; de lijdende mensheid waarin wij het gelaat van Christus, 'de man van smarten', moeten zien en waaraan wij zo goed mogelijk verlichting moeten trachten te bieden.

Document

Naam: WAARDERING VAN HET LIJDEN ALS KOSTBAAR MIDDEL TOT EVANGELISATIE
Wereldmissiedag 1984
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 10 juni 1984
Copyrights: © 1984, Archief van de Kerken jrg 39, p. 36-38
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam