• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

OPRICHTING 'JOHANNES PAULUS II STICHTING VOOR DE SAHEL'

Met grote voldoening heb ik vernomen, dat de oproep welke door mij werd gedaan op 10 mei 1980 in Ouagadougou voor de bevolking van de Sahel Archief van de Kerken 35 (1980), 935-939), welke voortdurend wordt getroffen door het oprukken van de woestijn en door de droogte, een brede internationale weerklank heeft gevonden. Talrijke gelovigen, vooral in de Bondsrepubliek Duitsland, hebben, bezield door oprechte gevoelens van solidariteit en ware christelijke geest, edelmoedig hun bijdrage geleverd om het lijden van hun Afrikaanse broeders te verlichten.

Na vervolgens overwogen ie hebben dat, niettegenstaande de velerlei initiatieven van de regeringen en de internationale gemeenschap, de situatie in zijn ernst voortduurt, en na mijn broeders in het bisschopsambt van de Sahelgebieden te hebben geraadpleegd, is het opportuun gebleken een meer organische, permanente en doeltreffende vorm aan de hulpverlening voor de Sahel te geven in een geest van lief de, menselijke ontwikkeling en samenwerking met alle instanties die betrokken zijn bij de hulpprogramma's. Tot dit doel richt ik, krachtens mijn hoogste apostolische gezag in de Kerk en mijn soevereiniteit in de staat Vaticaanstad, gezien de canons Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
, Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
, Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
en Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
van de Codex van het canoniek recht, art. 1 van de grondwet van Vaticaanstad van 7 juni 1929, en art. 1 a) van de wet op de rechtsbronnen van 7 juni 1929 Il, de zelfstandige stichting 'Fondation Jean-Paul II pour Ie Sahel' (Johannes Paulus II-stichting voor de Sahel) op als openbaar canoniek rechtspersoon en als burgerlijk rechtspersoon met haar zetel in bovengenoemde staat Vaticaanstad. De stichting zal worden bestuurd door de geldende canonieke en burgerlijke wetten en de bijgevoegde statuten die ik heden goedkeur.

Met de oprichting van deze stichting bedoel ik een teken en getuigenis van een liefdewerk dat gedaan wordt in naam van Christus in dit jaar van de verlossing.

Gegeven te Rome, 22 februari, feest van de zetel van de heilige apostel Petrus, 1984, het zesde jaar van mijn pontificaat.

Joannes Paulus PP. II

Document

Naam: OPRICHTING 'JOHANNES PAULUS II STICHTING VOOR DE SAHEL'
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 22 februari 1984
Copyrights: © 1984, Archief van Kerken, jrg. 39 p. 8-9
Bewerkt: 11 januari 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam