• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

HERZIENINGSOVEREENKOMST VAN HET CONCORDAAT VAN LATERANEN EN OVER DE NIEUWE HEILIGEN
Sint Pietersplein

Ik wil herinneren aan de gebeurtenis van historisch belang, welke gisteren heeft plaats gehad, de herzieningsovereenkomst van het Concordaat van Lateranen.

Het is een overeenkomst welke Paulus VI had voorzien en bevorderd als teken van hernieuwde overeenstemming tussen kerk en staat in Italië, en welke ik van groot belang acht als juridische basis voor vreedzame bilaterale betrekkingen en als ideale inspiratie voor de edelmoedige en creatieve bijdrage welke de kerkelijke gemeenschap geroepen is te leveren voor het morele welzijn en de burgerlijke vooruitgang van de natie.

De Italiaanse bisschoppenconferentie welke in het nu overeengekomen akkoord op haar terrein een rol als erkend gesprekspartner wordt toegekend met de overheid en de burgerlijke instellingen, heeft in een verheven boodschap van het bureau van de voorzitter wensen en verwachtingen uitgesproken die ik van ganser harte tot de mijne maak. Moge de allerheiligste maagd, die vereerd wordt in heiligdommen die over het hele schiereiland verspreid zijn en in elke stad en ieder dorp met de mooiste benamingen wordt aangeroepen, waaronder die van 'Castellana d'Italia' (burchtvrouwe van Italië), het Italiaanse volk zegenen en zijn weg van burgerlijke en geestelijke groei in eensgezindheid, vrijheid en rechtvaardigheid.

Vandaag heb ik het genoegen gehad een talrijke groep nieuwe zaligen, martelaren, tot de eer van de altaren te verheffen: negenennegentig van hen behoren tot het bisdom van West-Frankrijk en ondergingen het martelaarschap in Angers: in de tijd van de Franse revolutie aanvaardden zij de dood om 'hun geloof en hun godsdienst' te bewaren en hun verknochtheid aan de rooms-katholieke kerk te tonen; het waren priesters, religieuzen, mannen en, voor het grootste gedeelte, vrouwen. Zij wisten Christus te volgen op de smartelijke weg van het kruis.

De andere nieuwe zalige martelaar, Giovanni Battista Mazzucconi, uit Lecco, missionaris van het Pauselijk instituut voor de vreemde missies, werd op 29-jarige leeftijd vermoord op een eiland van het verre Oceanië in 1855.

Terwijl wij de Heer danken voor de gave welke Hij vandaag aan zijn Kerk heeft verleend, bidden wij tot de nieuwe zalige martelaren voor ons de kracht te verkrijgen om - in de verschillende situaties waarin de goddelijke voorzienigheid ons heeft geplaatst - hun onwankelbaar geloof, hun onvermoeibare lief de tot de vergeving toe, hun lichtend christelijk getuigenis tegenover de wereld na te volgen.

{...}

Document

Naam: HERZIENINGSOVEREENKOMST VAN HET CONCORDAAT VAN LATERANEN EN OVER DE NIEUWE HEILIGEN
Sint Pietersplein
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Angelus/Regina Caeli
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 19 februari 1984
Copyrights: © 1984, Archief van Kerken, jrg. 39 pag 8
Bewerkt: 11 januari 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam