• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

AAN DE PRIESTERS B.G.V. WITTE DONDERDAG

Zeer geliefde broeders in de genade van het priesterschap,

Bij het naderen van Witte Donderdag, de dag waarop ieder van ons wordt uitgenodigd met bewogen dankbaarheid terug te denken aan de onschatbare gave welke ons door Christus is geschonken, voel ik de behoefte mij tot u te richten om u van de oprechte genegenheid en levendige zorg te verzekeren, waarmee ik in gedachte en gebed uw dagelijkse inspanningen in dienst van de kudde van de Heer volg.

Op 23 februari jongstleden heb ik het genoegen gehad het jubileum van de verlossing te vieren met een grote groep priesters die uit alle delen van de wereld naar Rome waren gekomen. Het is een zeer mooie ervaring geweest, welke in mijn ziel een diepe ontroering teweeg heeft gebracht, waarvan de weerklank in mij met onverminderde intensiteit aanhoudt. In het verlangen alle 'bedienaren van de geheimen van God' (1 Kor. 4, 1) in zekere zin te doen delen in dit gemeenschapsgebeuren heb ik gedacht u de H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Om een jaar van Jahwes genade te melden(Jes. 61, 2)
Afsluiting van het Jubileumjaar met de clerus - Sint Pietersbasiliek (23 februari 1984)
toe te sturen, welke door mij bij die gelegenheid is uitgesproken.

Moge hetgeen ik H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Om een jaar van Jahwes genade te melden(Jes. 61, 2)
Afsluiting van het Jubileumjaar met de clerus - Sint Pietersbasiliek (23 februari 1984)
, aan ieder van u een geestelijke kracht bieden door in uw harten het voornemen te verlevendigen om edelmoedig te volharden in de roeping als bedienaren van de barmhartige liefde van God. Moge ook mijn zegen u ondersteunen, welke ik u in Christus Jezus met bijzondere genegenheid verleen.

Vanuit het Vaticaan, 7 maart 1984.

JOHANNES PAULUS PP. II

Document

Naam: AAN DE PRIESTERS B.G.V. WITTE DONDERDAG
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 7 maart 1984
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam