• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Het leven is een gave Gods, zoals de heilige Paulus vraagt: “wat hebt ge dat ge niet gekregen hebt?” (1 Kor. 4, 7). Juist omdat het een gave is, kan het leven niet beschouwd worden als simpel bezit of privaat bezit, vooral als men de vooruitgang van de geneeskunde en de biotechnologie voor ogen neemt die de mens er zouden kunnen toe brengen te bezwijken voor de bekoring om de “boom des levens” te manipuleren. Vgl. Gen. 3, 24

Ten overstaan van de wegwerpcultuur en de onverschilligheid, houd ik eraan te zeggen dat het geven moet gezien worden als een paradigma dat het individualisme en de hedendaagse sociale fragmentering kan trotseren, zodat nieuwe banden en verschillende vormen van samenwerking kunnen ontstaan tussen volken en culturen. De dialoog die aan het geven lijkt vooraf te gaan, opent relationele ruimtes voor groei en menselijke ontwikkeling, zodat vaststaande schema’s waarmee de samenleving haar macht uitoefent, kunnen losgelaten worden. Geven staat niet gelijk met schenken, want bij geven gaat het om zelfgave en dit kan niet herleid worden tot het eenvoudig overdragen van een bezit of object. Geven verschilt van schenken, juist omdat geven de gave van zichzelf bevat en het verlangen veronderstelt om een band te scheppen. Geven is dus vooreerst wederzijdse erkenning, wat het onmisbare kenmerk is van een sociale band. Geven is de weerkaatsing van Gods liefde die haar hoogtepunt vindt in de menswording van de Zoon Jezus en in de uitstorting van de Heilige Geest.

Document

Naam: "VOOR NIETS HEBT GIJ ONTVANGEN, VOOR NIETS MOET GIJ GEVEN." (MT. 10, 8)
Wereldziekendag 2019
Soort: Paus Franciscus - Boodschap
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 25 november 2018
Copyrights: © 2019, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Frans (zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam