• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In ieder lijden dat elke mens ondergaat, zowel als in de hele wereld van het lijden ligt onvermijdelijk de vraag opgesloten: Waarom? Het is een vraag na de oorzaak, de reden en tegelijk naar de bedoeling (waartoe?), in één woord, de vraag naar de zin; deze vraag gaat niet alleen gepaard met het menselijk lijden, maar schijnt zelfs het menselijk te bepalen dat in de mens zelf besloten ligt, namelijk dat waardoor het lijden juist menselijk is.

Het is duidelijk dat ook de dieren overal ter wereld pijn lijden, vooral lichamelijke pijn; maar alleen de door pijn getroffen mens lijdt bewust en vraagt zich af waarom hij moet lijden; en, menselijk gesproken, lijdt hij des te heviger, naarmate hij geen bevredigend antwoord krijgt. Dit is een moeilijke kwestie, evenals een andere kwestie die er sterk op lijkt, die van het kwaad. Waarom bestaat het kwaad? Waarom is er kwaad in de wereld? Als wij de vraag zo stellen, vragen wij ook, tenminste in zekere zin, maar het lijden.

Beide vragen zijn moeilijk, als de ene mens ze aan de andere stelt, als de mensen ze aan elkaar stelen, maar ook als de mens ze aan God voorlegt. De mens vraagt dit soort dingen immers niet aan de wereld, hoewel de wereld hem vaak doet lijden, maar aan God als Schepper en Heer van de wereld. Het is maar al te goed bekend dat de mensen bij deze vraagstelling niet slechts zover komen dat zij gefrustreerd raken en met God in conflict komen, maar dat zij God zelfs durven te loochenen. Terwijl het bestaan van de wereld de menselijke geest als het ware opengesteld om het bestaan, de wijsheid, de macht en de grootheid van God te zien, lijken het kwaad en het lijden dit beeld soms totaal te verduisteren, vooral bij het dagelijkse drama van zoveel lijden zonder schuld en van zo veel schuld zonder passende straf. Dit wijst er dus op – misschien meer dan wat ook – van hoeveel belang de vraag naar de zin van het lijden is en met hoeveel scherpzinnigheid men deze vraag en het mogelijke antwoord dient te behandelen.

Document

Naam: SALVIFICI DOLORIS
Over de christelijke zin van het menselijke lijden
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 11 februari 1984
Copyrights: © 1984, Stg. RK Voorlichting, Oegstgeest
Bewerkt: 4 december 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam