• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Dit is ook de hele beweegreden voor deze overweging over het lijden, juist tijdens dit heilig jaar van de Verlossing. Het menselijk lijden spoort immers aan tot medelijden; bovendien roept het eerbied op en op zijn wijze boezemt het ook vrees in: want er ligt de grootheid van een uitzonderlijk mysterie in verborgen. Deze bijzondere eerbied voor alle menselijk lijden moet op de voorgrond staan bij alles wat ik, gehoorzaamheid aan een zeer grote behoefte van het hart en ook aan een gebod van het geloof, hierna zal zeggen, bij de bespreking van het lijden schijnen deze twee motieven op bijzondere wijze samen te vloeien en zich met elkaar te verenigen: het ene gebiedt ons de vrees te overwinnen, het andere (wij hebben het hiervoor bijvoorbeeld Sint Paulus zien definiëren) verschaft ons de achtergrond waarom en waardoor wij het wagen aan datgene in de mens te raken wat in iedere mens volkomen onaantastbaar lijkt te zijn; want de lijdende mens is gehuld in een ondoorgrondelijk mysterie.

Document

Naam: SALVIFICI DOLORIS
Over de christelijke zin van het menselijke lijden
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 11 februari 1984
Copyrights: © 1984, Stg. RK Voorlichting, Oegstgeest
Bewerkt: 4 december 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam