• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Willen wij evenwel het juiste antwoord krijgen op de vraag naar het "waarom" van het lijden, dan moeten wij aandacht schenken aan de openbaring van de goddelijke liefde, de diepste bron voor de zin van al het bestaande. De liefde is ook de rijkste bron voor de zin van het lijden, dat altijd een mysterie blijft, omdat wij ons bewust zijn dat onze verklaringen ontoereikend en niet adequaat zijn. Christus voert ons binnen in dit mysterie en zorgt ervoor dat wij het "waarom" van het lijden kunnen ontdekken, voor zover wij in staat zijn de diepte van de goddelijke liefde te begrijpen.

Om, in het voetspoor van het geopenbaarde Woord van God, de diepe zin van het lijden te ontdekken, moet onze geest zich ook openstellen voor de mens en rekening houden met zijn veelvuldige mogelijkheden. Vooral echter dienen wij het licht van de Openbaring te aanvaarden, niet alleen voor zover het die transcendente orde van de rechtvaardigheid duidelijk maakt, maar ook in zover het die transcendente orde van de omgeeft, de ware en voornaamste bron van alwat bestaat. De liefde is ook de rijkste bron om een antwoord te geven op de vraag naar de zin van het lijden. Dit antwoord is de mens door God gegeven in het kruis van Jezus Christus.

Document

Naam: SALVIFICI DOLORIS
Over de christelijke zin van het menselijke lijden
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 11 februari 1984
Copyrights: © 1984, Stg. RK Voorlichting, Oegstgeest
Bewerkt: 14 mei 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam