• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het boek Job poneert op "acute" wijze het "waarom" van het lijden; het toont aan dat ook de onschuldige lijdt, maar lost het probleem nog niet op.

Toch nemen wij reeds een bepaalde redenering en tendens van het Oude Testament waar, waardoor de mening overwonnen wordt dat het lijden alleen als straf voor de zonde verklaard kan worden; tegelijk wordt de doeltreffendheid van het lijden bij de opvoeding van de mens in het licht gesteld. In alle vormen van lijden waardoor het door God uitverkoren volk getroffen wordt, ligt de drijfveer opgesloten van een barmhartigheid die de mens terechtwijst om hem tot inkeer te brengen: "Deze bestraffing had niet de ondergang, maar de verbetering van ons volk ten doel" (2 Mak. 6,12).

Zo wordt de persoonlijke dimensie van de straf benadrukt; in deze dimensie heeft straf zin, niet alleen omdat het objectieve kwaad van de overtreding met een ander kwaad vergolden wordt, maar omdat het in de eerste plaats de gelegenheid biedt om het goede in de lijdende mens te herstellen.

Dit aspect van het lijden is van het hoogste gewicht; het vindt zijn diepste wortels in de hele Openbaring van het Oude Testament, maar vooral van het Nieuwe Testament. Het lijden moet tot bekering voeren, d.w.z. tot herstel van het goede in de mens, die in deze aansporing tot berouw de goddelijke barmhartigheid kan herkennen. De bedoeling van het berouw is immers het kwaad te overwinnen, dat op allerlei manieren in de mens geworteld is, en het goede in de mens zelf te bevestigen, in zijn verhouding tot anderen en vooral tot God.

Document

Naam: SALVIFICI DOLORIS
Over de christelijke zin van het menselijke lijden
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 11 februari 1984
Copyrights: © 1984, Stg. RK Voorlichting, Oegstgeest
Bewerkt: 14 mei 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam