• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

VERKLARING BETREFFENDE DE BESCHIKKINGEN VAN HET MOTU PROPRIO "ECCLESIAE SANCTAE"

Naar aanleiding van de verschillende vragen die gesteld worden met betrekking tot de bepalingen van het motu propria ,H. Paus Paulus VI - Motu Proprio
Ecclesiae Sanctae
Implementatie van Christus Dominis, Presbyterium Ordinis, Perfectae Caritatis en Ad Gentus Divinitas (8 juni 1966)
' van 6 augustus aangaande het aftreden van bisschoppen wegens het bereiken van een bepaalde leeftijd of om andere ernstige redenen, en met betrekking tot de uitvoering van 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Christus Dominus
Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk
(28 oktober 1965)
, achten wij een nadere verklaring gewenst.

Het is goed om de formulering van de genoemde beschikking nog eens in herinnering te brengen:

H. Paus Paulus VI - Motu Proprio
Ecclesiae Sanctae
Implementatie van Christus Dominis, Presbyterium Ordinis, Perfectae Caritatis en Ad Gentus Divinitas (8 juni 1966)
. Om 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Christus Dominus
Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk
(28 oktober 1965)
te kunnen uitvoeren, worden alle diocesane bisschoppen en anderen die rechtens met hen zijn gelijkgesteld dringend verzocht om na hun 75e levensjaar vrijwillige afstand van hun ambt aan te bieden aan het bevoegde gezag, dat dan voorzieningen zal treffen, alle omstandigheden van de afzonderlijke gevallen in aanmerking genomen'.

Gezien de belangrijkheid van de zaak, zowel voor de bisschoppen zelf als voor hun respectieve diocesen en voor de gehele Kerk, diene men dus goed te onthouden, dat de heilige vader, althans voor wat de Latijnse Kerk betreft, de bestudering van elk geval afzonderlijk, alsmede de uiteindelijke beslissing, die genomen moet worden in de geest van het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie en rekening houdend met alle omstandigheden, zowel met betrekking tot het diocees als tot de bisschop persoonlijk, aan zichzelf heeft voorbehouden.

Aan hen wier verzoek tot aftreden door de heilige vader aanvaard wordt, zullen rechten en prerogatieven worden toegekend, zoals die bepaald zijn in 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Christus Dominus
Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk
(28 oktober 1965)
.

Document

Naam: VERKLARING BETREFFENDE DE BESCHIKKINGEN VAN HET MOTU PROPRIO "ECCLESIAE SANCTAE"
Soort: Commissie Postconcilaire werkzaamheden en interpretatie decreten
Auteur: Mgr. Pericle Felici, Algemeen Secretaris Vaticanum II
Datum: 12 september 1965
Copyrights: © 1966, Katholiek Archief 21e jrg nr 51-52 p. 1382-1384
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam