• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In werkelijkheid is de revolutionaire actie gewoonlijk de oorzaak van een gehele reeks onrechtvaardigheden en lijden, want, als het geweld eenmaal is losgebroken, is het moeilijk onder controle te houden en vergrijpt het zich zowel aan de mensen als aan de structuren. In de ogen van de Kerk is dit dan ook niet de geschikte oplossing om de rampen voor de maatschappij de wereld uit te helpen.

Derhalve geen onverschilligheid ten opzichte van het concrete leven van de hedendaagse mens en ook niet een zich begeven op de weg van de revolutionaire actie. Op gelijke afstand van deze beide extreme oplossingen staat de houding van de Kerk tegenover de moderne wereld, zoals het Tweede Vaticaanse Concilie in de loop van de jaren van overdenking die wij zojuist onder onze ogen hebben beleefd, heeft vastgesteld; een houding die in twee woorden kan worden samengevat: liefde en dienstbaarheid.

De Kerk stelt zich uit liefde in dienst van de mensen. Zij ziet hen betrokken in moeilijke en opwindende taken om de stof te overheersen, de rijkdommen van de schepping te benutten, de techniek te ontwikkelen, .de menselijke persoonlijkheid waardevoller te maken, de maatschappij een rechtvaardiger aanzien te geven en in haar de eensgezindheid te bevorderen. Zij verheugt zich erover en - volgens de eigen woorden van de pastorale constitutie '2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Gaudium et Spes
Over de Kerk in de wereld van deze tijd
(7 december 1965)
' - 'zij waardeert ten zeerste de dynamiek van het huidige levensgetij". 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 41 Maar zij weet ook, dat haar de hogere princiepen zijn toevertrouwd die op een bijzondere wijze de geschiedenis van de mensheid kunnen belichten. Zij is zich ervan bewust de gedragsregels en de bronnen van geestelijke energie in handen te houden welke, als ze worden aangewend, aan het maatschappelijk leven van de mensen de veiligheid, de stabiliteit en de vrede kunnen verzekeren: zij biedt de mensen deze schatten aan.

Document

Naam: NIEUWJAARSTOESPRAAK TOT HET CORPS DIPLOMATIQUE (1967)
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 7 januari 1967
Copyrights: © 1967, Katholiek Archief 22e jrg nr 9 p. 233-239
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam