• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het volk van God vervolgt zijn weg in de geschiedenis om met iedereen de zuurdesem, het zout, het licht van het evangelie te delen. "De evangelisatie houdt ook dialoog in Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 238 in het gezelschap van broeders en zusters van de verschillende religies, overtuigingen en culturen die de waarheid zoeken en streven naar gerechtigheid, om het hart en de geest van allen te openen zodat zij de tegenwoordigheid van Christus, die naast ons loopt, kunnen herkennen. De initiatieven van ontmoeting, dialoog en samenwerking worden beschouwd als kostbare etappes in deze gemeenschappelijke bedevaart en de synodale tocht van het Volk van God openbaart zich als een levensschool om het ethos te verwerven dat nodig is om de dialoog met allen te beoefenen, zonder irenisme of compromissen. Nu het besef van de onderlinge afhankelijkheid van de volkeren ons dwingt om de wereld als het gemeenschappelijke huis te beschouwen, is de Kerk geroepen om te laten zien dat de katholiciteit die haar kwalificeert en de synodaliteit waarin zij tot uitdrukking komt, het ferment zijn van eenheid in verscheidenheid en van gemeenschap in vrijheid. Dit is een bijdrage van fundamenteel belang die het leven en de synodale bekering van het volk van God kunnen bieden voor de bevordering van een cultuur van ontmoeting en solidariteit, van respect en dialoog, van inclusie en integratie, van dankbaarheid en gratuïteit.

Het synodale leven van de Kerk wordt in het bijzonder aangeboden als diaconie bij de bevordering van een sociaal, economisch en politiek leven van volkeren onder het teken van rechtvaardigheid, solidariteit en vrede. "God verlost in Christus niet alleen de individuele persoon, maar ook de sociale relaties tussen de mensen." Pauselijke Raad "Justitia et Pax", Compendium van de Sociale Leer van de Kerk (26 okt 2004), 52 Vgl. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 178 In een situatie van structurele crisis van de procedures van democratische participatie en wantrouwen in hun inspirerende beginselen en waarden en van het gevaar van autoritarisme en technocratie, is voor degenen die zich inzetten voor de opbouw van vrede en gerechtigheid de praktijk van de dialoog en het zoeken naar gezamenlijke en doeltreffende oplossingen een absolute prioriteit. In deze context is er één prioritair engagement en één criterium dat iedere sociale actie van het volk van God kenmerkt: het is de imperatief om "te luisteren naar zowel de schreeuw van de aarde als naar de schreeuw van de armen." Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 49 Bij de bepaling van de keuzes en projecten van de maatschappij moet daarom met hoogdringendheid gewezen worden op de bevoorrechte plaats en rol van de armen, de universele bestemming van de goederen, het primaat van de solidariteit en de zorg voor het gemeenschappelijke huis.

Document

Naam: DE SYNODALITEIT IN HET LEVEN EN DE ZENDING VAN DE KERK
Soort: Internationale Theologische Commissie
Datum: 2 maart 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Collationes
Vert. uit het Spaanse origineel: Peter De Mey en Adelbert Denaux, Collationes
Griekse en Hebreeuwse woorden nog in bewerking
Bewerkt: 17 oktober 2021

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam