• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Hoewel de term en het begrip synodaliteit niet expliciet terug te vinden zijn in de leer van het Tweede Vaticaans Concilie, kan worden bevestigd dat synodaliteit centraal staat in het vernieuwingswerk dat door het Tweede Vaticaans Concilie wordt bevorderd. 

De ecclesiologie van het volk Gods benadrukt inderdaad de gemeenschappelijke waardigheid en de zending van alle gedoopten in de uitoefening van de veelvormige en geordende rijkdom van hun charismatische gaven, van hun roeping, van hun bedieningen. Het begrip 'communio' drukt in deze context de diepgaande inhoud uit van het mysterie en de zending van de Kerk, die haar bron en hoogtepunt heeft in de eucharistische maaltijd. Vgl. Congregatie voor de Geloofsleer, Brief aan de Bisschoppen van de Katholieke Kerk over enkele aspecten van de Kerk als Communio., Communionis notio (28 mei 1992), 1  Het begrip duidt de res aan van het Sacramentum Ecclesiae: de eenheid met de drie-ene God en de eenheid onder de mensen die door de Heilige Geest in Christus Jezus wordt gerealiseerd. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 1 Synodaliteit, in deze ecclesiologische context, wijst op de specifieke manier van leven en werken (modus vivendi et operandi) van de Kerk als het volk Gods, die haar communio manifesteert en concreet verwezenlijkt in het samen-op-weg-gaan, in het liturgische samenkomen en in het actieve deelnemen van al haar leden aan haar evangeliserende zending. 

Terwijl het begrip synodaliteit verwijst naar de medeverantwoordelijkheid en deelname van het hele volk van God aan het leven en de zending van de Kerk, verduidelijkt het begrip collegialiteit de theologische betekenis en de wijze van uitoefening van het ambt van de bisschoppen dat ten dienste staat van de lokale Kerk die aan de pastorale zorg van elk van hen is toevertrouwd, en van de communio onder de lokale kerken in de schoot van de enige en universele Kerk van Christus, dankzij de hiërarchische gemeenschap van het bisschoppencollege met de bisschop van Rome. 

Collegialiteit is dus de specifieke manier waarop de kerkelijke synodaliteit zich manifesteert en gerealiseerd wordt door en in het dienstwerk van de bisschoppen op het niveau van de communio tussen de lokale Kerken in een regio en op het niveau van de communio tussen alle Kerken in de universele Kerk. Elke authentieke manifestatie van synodaliteit vereist van nature de uitoefening van het collegiale dienstwerk van de bisschoppen.

Document

Naam: DE SYNODALITEIT IN HET LEVEN EN DE ZENDING VAN DE KERK
Soort: Internationale Theologische Commissie
Datum: 2 maart 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Collationes
Vert. uit het Spaanse origineel: Peter De Mey en Adelbert Denaux, Collationes
Griekse en Hebreeuwse woorden nog in bewerking
Bewerkt: 17 oktober 2021

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam