• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De diocesane synode en de eparchiale vergadering, die tegelijkertijd "een daad van bestuur en een daad van gemeenschap" zijn Congregatie voor de Bisschoppen, Directorium voor het pastorale ambt van bisschoppen, Apostolorum successores (22 feb 2004), 166, vernieuwen en verdiepen het bewustzijn van de kerkelijke medeverantwoordelijkheid van het volk van God en zijn geroepen om de deelname van alle leden aan de zending concreet af te lijnen volgens de logica van "allen", "sommigen" en "één".

De deelname van "allen" wordt geactiveerd door consultatie in het proces van voorbereiding van de synode en heeft tot doel al Ie stemmen te verzamelen die de uitdrukking zijn van het volk van God in de lokale Kerk. De deelnemers aan vergaderingen en synodes, door verkiezing of benoeming door de bisschop, zijn de zogenaamde "enkelen", aan wie de taak van de viering van de diocesane synode of de eparchiale vergadering is toevertrouwd. Het is van essentieel belang dat de synodedeelnemers in hun geheel een betekenisvol en evenwichtig beeld geven van de lokale Kerk. dat de verscheidenheid aan roepingen, bedieningen, charisma's, competenties. sociale status en geografische afkomst weerspiegelt. De bisschop, opvolger van de apostelen en herder van zijn kudde, die de synode van de lokale Kerk samenroept en voorzitn Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk, Christus Dominus (28 okt 1965), 11. b, is geroepen om de dienst van de eenheid en van leiding uit te oefenen met het gezag dat hem toekomt.

Document

Naam: DE SYNODALITEIT IN HET LEVEN EN DE ZENDING VAN DE KERK
Soort: Internationale Theologische Commissie
Datum: 2 maart 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Collationes
Vert. uit het Spaanse origineel: Peter De Mey en Adelbert Denaux, Collationes
Griekse en Hebreeuwse woorden nog in bewerking
Bewerkt: 17 augustus 2020

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam