• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Terwijl het begrip synodaliteit verwijst naar de medeverantwoordelijkheid en deelname van het hele volk van God aan het leven en de zending van de Kerk, verduidelijkt het begrip collegialiteit de theologische betekenis en de wijze van uitoefening van het ambt van de bisschoppen dat ten dienste staat van de lokale Kerk die aan de pastorale zorg van elk van hen is toevertrouwd, en van de communio onder de lokale kerken in de schoot van de enige en universele Kerk van Christus, dankzij de hiërarchische gemeenschap van het bisschoppencollege met de bisschop van Rome. 

Collegialiteit is dus de specifieke manier waarop de kerkelijke synodaliteit zich manifesteert en gerealiseerd wordt door en in het dienstwerk van de bisschoppen op het niveau van de communio tussen de lokale Kerken in een regio en op het niveau van de communio tussen alle Kerken in de universele Kerk. Elke authentieke manifestatie van synodaliteit vereist van nature de uitoefening van het collegiale dienstwerk van de bisschoppen.

Document

Naam: DE SYNODALITEIT IN HET LEVEN EN DE ZENDING VAN DE KERK
Soort: Internationale Theologische Commissie
Datum: 2 maart 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Collationes
Vert. uit het Spaanse origineel: Peter De Mey en Adelbert Denaux, Collationes
Griekse en Hebreeuwse woorden nog in bewerking
Bewerkt: 17 augustus 2020

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam