• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De gemeenschappelijke onderscheiding impliceert het aandachtig en moedig luisteren naar de "onuitsprekelijke verzuchtingen van de Geest" Vgl. Rom. 8, 26 die zich een weg banen in de expliciete of zelfs stille schreeuw van het volk van God: "Luister naar God, totdat u met Hem de schreeuw om hulp van het volk hoort; luister naar het volk, totdat u daarin de wil inademt waartoe God ons roept." Paus Franciscus, Toespraak, Aula Paulus VI, Viering van de 50e verjaardag van de oprichting van de Bisschoppensynode (17 okt 2015), 2 De leerlingen van Christus moeten "contemplatieven van het Woord en ook contemplatieven van het volk" zijn. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 154 De onderscheiding moet plaatsvinden in een ruimte van gebed, meditatie, bezinning en studie die uitnodigt om naar de stem van de Geest te luisteren en wordt bemiddeld door een oprechte, serene en objectieve dialoog met de broeders en zusters, die aandacht heeft voor de ervaringen en werkelijke problemen van elke gemeenschap en iedere situatie. Ze heeft plaats in de uitwisseling van gaven en in de convergentie van alle energie├źn met het oog op de opbouw van het Lichaam van Christus en van de verkondiging van het evangelie, in de smeltkroes van de zuivering van onze gevoelens en gedachten die het mogelijk maakt de wil van de Heer te begrijpen, in het zoeken hoe het evangelie ons kan bevrijden van elke hindernis die de openheid voor de Geest kan belemmeren.

Document

Naam: DE SYNODALITEIT IN HET LEVEN EN DE ZENDING VAN DE KERK
Soort: Internationale Theologische Commissie
Datum: 2 maart 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Collationes
Vert. uit het Spaanse origineel: Peter De Mey en Adelbert Denaux, Collationes
Griekse en Hebreeuwse woorden nog in bewerking
Bewerkt: 17 augustus 2020

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam