• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Een essentiële houding in de synodale dialoog is de nederigheid, die de gehoorzaamheid van eenieder aan Gods wil en de wederzijdse gehoorzaamheid in Christus bevordert. H. Benedictus van Nursia, Regel voor monniken, Regula monasticorum. 72, 6 De apostel Paulus illustreert in de brief aan de Filippenzen wat "uw eenheid van denken (....), uw eenheid in de liefde (....), uw samenhorigheid en eensgezindheid" (Fil. 2, 2) betekent en hoe het werkt in relatie tot het leven van gemeenschap. Hij houdt rekening met twee verleidingen die de basis van het gemeenschapsleven ondermijnen: partijzucht (...) en ijdelheid (....) (Fil. 2, 3, a). Aan de andere kant moet men zich nederig opstellen (....): ofwel door anderen als superieur aan zichzelf te beschouwen, ofwel door het goede en de gemeenschappelijke belangen voorop te stellen (Fil. 2, 3-4). Paulus verwijst vooral naar Hem in wie zij door het geloof een gemeenschap vormen: "Die gezindheid moet onder u heersen die ook in Christus Jezus was" (Fil. 2, 5). De .... van de leerlingen moet degene zijn die van de Vader wordt ontvangen als we "in Christus zijn". De kenosis van Christus (Fil. 2, 7-10) is de radicale vorm van zijn gehoorzaamheid aan de Vader en voor de leerlingen is het de oproep om, in nederigheid, de wil van God in de navolging van onze Meester en Heer te voelen, te denken en gezamenlijk te onderscheiden.

Document

Naam: DE SYNODALITEIT IN HET LEVEN EN DE ZENDING VAN DE KERK
Soort: Internationale Theologische Commissie
Datum: 2 maart 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Collationes
Vert. uit het Spaanse origineel: Peter De Mey en Adelbert Denaux, Collationes
Griekse en Hebreeuwse woorden nog in bewerking
Bewerkt: 17 augustus 2020

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam