• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Romeinse Curie Paus Franciscus, Toespraak, Sala Clementina, Bij de uitwisseling van de Kerstwensen met de Romeinse Curie (21 dec 2017). "De universele aard van de dienst van de Curie ... welt op en vloeit voort uit de katholiciteit van het Petrusambt" en legt uit dat het om een "primaat van de dienst" gaat., die van nature nauw verbonden is met de bisschoppelijke collegialiteit en de kerkelijke synodaliteit, is opgericht als een permanente dienst aan het dienstwerk van de paus ten behoeve van de universele Kerk. Toen het om een hervorming van de curie vroeg in het licht van de communio-ecclesiologie, heeft het Tweede Vaticaans Concilie de nadruk gelegd op bepaalde elementen die geschikt zijn om de toename van de synodaliteit te bevorderen, waaronder het opnemen van diocesane bisschoppen om "de gedachten, verlangens en behoeften van alle Kerken met alle nauwkeurigheid aan de paus (Summus Pontifex) te communiceren" en het overleggen met de leken "opdat ook zij de hun passende taak in kerkelijke aangelegenheden zullen kunnen vervullen." 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk, Christus Dominus (28 okt 1965), 10. De uitdrukking Summus Pontifex betekent letterlijk: de 'opperste bruggenbouwer', d.i. de voornaamste bisschop, de bisschop van Rome.

Document

Naam: DE SYNODALITEIT IN HET LEVEN EN DE ZENDING VAN DE KERK
Soort: Internationale Theologische Commissie
Datum: 2 maart 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Collationes
Vert. uit het Spaanse origineel: Peter De Mey en Adelbert Denaux, Collationes
Griekse en Hebreeuwse woorden nog in bewerking
Bewerkt: 17 oktober 2021

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam