• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Omdat de Kerk het sacrament is van eenheid, worden binnen haar de barrières en verdeeldheden afgebroken die op een ideologie of op rassenonderscheid berusten. Ze verkondigt aan iedere mens en iedere cultuur dat het noodzakelijk is door middel van dialoog en wederzijdse aanvaarding de onderlinge verschillen eerlijk onder ogen te zien, en van daaruit naar de waarheid te streven. De verschillende culturen, ieder met eigen karakter, moeten zich zo openstellen voor een algemeen verstaan, niet door wat er goed in hen is op te geven, maar door het in dienst te stellen van de gehele mensheid. Iedere particuliere Kerk is betrokken bij een dergelijk algemeen verstaan, dat de in de Drie-eenheid aanschouwde eenheid in verscheidenheid benadrukt en onthult; deze eenheid in verscheidenheid legt op haar beurt verband tussen de verbondenheid van alle mensen en de volle ontplooiing van ieders persoonlijk leven.

De culturele situatie van deze tijd met haar wereldwijde dynamiek betekent een ongehoorde uitdaging om het éne geloof vlees en bloed te doen worden in uiteenlopende culturen; ze is een echte kairòs voor het gehele volk van God Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Jezus Christus, levend in Zijn Kerk, bron van hoop voor Europa, Ecclesia in Europa (28 juni 2003), 58.

Wij hebben namelijk te maken met een cultureel en godsdienstig pluralisme dat tot dusver misschien nooit zo bewust ervaren is. Van de ene kant is men snel op weg naar een wereldwijde openheid die in de hand wordt gewerkt door technologie en massamedia; daardoor worden traditioneel van elkaar verschillende en voor elkaar vreemde culturele en godsdienstige werelden met elkaar in contact gebracht en zelfs door elkaar gemengd. Van de andere kant ziet men dat mensen weer gaan verlangen naar lokale identiteit en dat zij de culturele trekken van ieder afzonderlijk zien als middelen voor de eigen ontplooiing.

Omdat ‘cultuur’ zo’n wisselend karakter vertoont, wordt ‘inculturatie’ des te noodzakelijker, want men kan niet evangeliseren als men geen diepgaande dialoog aangaat met de culturen. Tegelijk met volken van diverse pluimage kloppen ook andere waarden en levensmodellen aan onze deur. Terwijl iedere cultuur geneigd is het evangelie te verstaan in termen van de eigen manier van leven, is het de taak van het Magisterium van de Kerk dit proces te begeleiden en de geldigheid ervan te beoordelen.

‘Inculturatie’ begint met luisteren naar, met het leren kennen van hen aan wie men het evangelie verkondigt. Dit luisteren en deze kennismaking leiden tot een juister beoordeling van de waarden en onwaarden in hun culturen in het licht van het paasmysterie van leven en dood. Hierbij kan er niet mee volstaan worden, tolerant te zijn: er is sympathie nodig en zoveel mogelijk respect voor de culturele identiteit van de gesprekspartners. De positieve aspecten van de culturen erkennen en waarderen omdat ze voorbereiden op het aanvaarden van het evangelie is een noodzakelijk inleiding voor een succesvolle evangelieverkondiging. Alleen dan kan er dialoog, begrip en vertrouwen ontstaan. Onze aandacht voor het Evangelie wordt zo tot aandacht voor mensen met hun waardigheid en vrijheid. Wil men ieder van hen helpen zich ten volle te ontplooien, dan zal men moeten streven naar broederlijkheid, solidariteit, dienstvaardigheid en gerechtigheid. Wanneer immers God in zijn liefde aan de mens de waarheid schenkt en hem zijn verheven roeping toont, wordt tegelijk zijn waardigheid vergroot, en laat Hij de gemeenschap ontstaan rond een evangelieverkondiging waarnaar geluisterd wordt, en die men in zich opneemt, viert en beleeft. H. Paus Paulus VI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Evangelisatie in de Moderne Wereld, Evangelii Nuntiandi (8 dec 1975), 20. Paus Paulus VI wijst er bijzonder op dat het noodzakelijk is de verschillende culturen te evangeliseren

Document

Naam: ERGA MIGRANTES CARITAS CHRISTI
De liefde van Christus jegens de migranten
Soort: Pauselijke Raad v Pastorale Zorg v Migranten&Reizigers
Auteur: Stephen Fumio Kardinaal Hamao
Datum: 1 mei 2004
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam