• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In navolging en ter bevestiging van het Concilie vraagt het nieuwe Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
dat de pastoor speciale aandacht zal besteden aan mensen die ver weg zijn van hun eigen land Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 529. §1 en benadrukt de wenselijkheid en verplichting om voor zover mogelijk te zorgen voor speciaal voor hen bestemd pastoraat Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 568;.

Evenals het Wetboek van Canones van de Oosterse Kerken voorziet het in de stichting van personele parochies Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 518 Wetboek, Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken, Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (1 okt 1991), 280. § 1, en ook van missies voor de geestelijke zorg van de gelovigen Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 516 en de aanstelling van speciale pastorale functionarissen zoals de bisschoppelijke vicaris Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 476 en aalmoezeniers voor migranten Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 568.

Het nieuwe Wetboek wil verder, in de lijn van de aanbevelingen van het Concilie Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het leven en dienst van de priester, Presbyterorum Ordinis (7 dec 1965) Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes Divinitus (7 dec 1965), 20 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes Divinitus (7 dec 1965), 27, de instelling van andere speciale pastorale structuren zoals voorzien zijn in de wetgeving en praktijk van de Kerk. Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 294 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, De Kerk in Amerika, Ecclesia in America (22 jan 1999), 65. noot 237 vgl. EEU, 103, noot 166.

De gelovigen van de katholieke Oosterse Kerken uit Azië en het Midden Oosten en uit Centraal en Midden Europa trekken tegenwoordig in groten getale naar het Westen. Daarmee komt natuurlijk de vraag aan de orde naar hun pastoraat, waarvoor de ordinaris van de plaats waar ze worden opgevangen de beslissende verantwoordelijkheid draagt. Men dient dus dringend de pastorale en juridische consequenties na te gaan van het groeiend aantal van deze gelovigen die buiten hun traditionele grondgebied wonen, en van de officiële en privé-contacten die zich op verschillende niveaus ontwikkelen tussen gemeenschappen als zodanig en tussen afzonderlijke leden van deze gemeenschappen. De regelingen en normen hieromtrent, waardoor de katholieke Kerk om zo te zeggen met twee longen Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Constitutie, Promulgatie van de Codex Canonum Ecclesiarum Orientalum (CCEO), het kerkelijk wetboek voor de Oosterse Kerken, Sacri Canones (18 okt 1990). in: AAS LXXXII (1990), 1037 kan ademen, zijn te vinden in de CCEO. Vgl. Wetboek, Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken, Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (1 okt 1991), 315. Voor de specifieke normen en regelingen met betrekking tot de Oosterse katholieke Kerken betreffende het onderhavige onderwerp (over Exarchaten en Exarchen) Vgl. Wetboek, Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken, Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (1 okt 1991), 911.915. (over de status van de vreemdeling en de plaatselijke ordinaris, de eigen ordinaris en de eigen parochiegeestelijke) Vgl. Wetboek, Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken, Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (1 okt 1991), 986. (over de bestuursmacht) Vgl. Wetboek, Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken, Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (1 okt 1991), 1075. (over het bevoegd gerecht) Vgl. Wetboek, Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken, Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (1 okt 1991), 1491. (over wetten, gewoonten en bestuurlijke handelingen)

Voornoemd wetboek voorziet in de oprichting van Kerken sui iuris Wetboek, Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken, Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (1 okt 1991), 27.28.147, geeft als aanbeveling "de riten van de Oosterse Kerken, die tot het erfgoed behoren van de gehele Kerk van Christus" te bevorderen en te onderhouden Wetboek, Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken, Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (1 okt 1991), 39 Vgl. Wetboek, Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken, Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (1 okt 1991), 40.41, en stelt nauwkeurige normen vast aangaande wetten op het gebied van liturgie en kerkelijke tucht Wetboek, Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken, Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (1 okt 1991), 150. Het verplicht de eparchiaalbisschop de christengelovigen bij te staan "welke hun leeftijd, stand, nationaliteit, Kerk sui iuris ook mogen zijn, of zij wonen in het gebied van de Eparchie of daar tijdelijk verblijven" Wetboek, Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken, Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (1 okt 1991), 192. § 1, en erop toe te zien dat de christengelovigen uit een andere Kerk sui iuris die hem zijn toevertrouwd "de ritus van hun eigen Kerk bewaren" Wetboek, Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken, Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (1 okt 1991), 193. § 1, zo mogelijk "dankzij priesters of parochiegeestelijken uit dezelfde Kerk sui iurisWetboek, Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken, Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (1 okt 1991), 193. § 2. Tot slot geeft het Wetboek
Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium
Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken (1 oktober 1991)
als aanbeveling dat de parochie territoriaal dient te zijn, zonder personele parochies uit te sluiten wanneer bijzondere omstandigheden dit nodig zouden maken Vgl. Wetboek, Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken, Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (1 okt 1991), 280. § 1.

Het Wetboek
Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium
Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken (1 oktober 1991)
voorziet ook in het bestaan van het Exarchaat, dat omschreven wordt als "een deel van het Godsvolk dat vanwege speciale omstandigheden niet als Eparchie is opgericht, en dat, territoriaal of op andere wijze omschreven, aan het pastoraat van de Exarch is toevertrouwd" Wetboek, Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken, Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (1 okt 1991), 311. § 1.

Document

Naam: ERGA MIGRANTES CARITAS CHRISTI
De liefde van Christus jegens de migranten
Soort: Pauselijke Raad v Pastorale Zorg v Migranten&Reizigers
Auteur: Stephen Fumio Kardinaal Hamao
Datum: 1 mei 2004
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam