• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Er werd toen de behoefte gevoeld aan een document waarin de voorafgaande regelingen en voorzieningen werden bijeengezet, en dat richtinggevend zou zijn voor een systematisch pastoraat. Aan deze behoefte werd voldaan op 1 augustus 1952 in de apostolische Constitutie van paus Pius XII Paus Pius XII - Apostolische Constitutie
Exsul Familia Nazarethana
Het Huisgezin van Nazareth - Over de geestelijke verzorging van de emigranten
(1 augustus 1952)
, die beschouwd wordt als de magna charta van het kerkelijk denken over migratie. Het is het eerste officiële document van de Heilige Stoel dat globaal en systematisch het pastoraat voor migranten vanuit historisch en canoniek standpunt afbakent. Na een uitvoerige historische uiteenzetting volgt in de Constitutie een gedetailleerde uiteenzetting van normen. Erin werd bevestigd dat de eerste verantwoordelijkheid voor het pastoraat voor migranten berust bij de plaatselijke diocesane bisschop, ook al bleef de Consistoriale Congregatie bevoegd voor de organisatie ervan.

Document

Naam: ERGA MIGRANTES CARITAS CHRISTI
De liefde van Christus jegens de migranten
Soort: Pauselijke Raad v Pastorale Zorg v Migranten&Reizigers
Auteur: Stephen Fumio Kardinaal Hamao
Datum: 1 mei 2004
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam