• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het migratieverschijnsel van de voorbije eeuw betekende een uitdaging voor het pastoraat van de Kerk die in vaste territoriale parochies georganiseerd was. In vroeger tijden waren geestelijken meegetrokken met groepen mensen die onontgonnen landen gingen koloniseren, maar vanaf het midden van de negentiende eeuw werd het pastoraat voor de migranten steeds vaker toevertrouwd aan missiecongregaties. Denken we, zonder volledig te willen zijn, aan de Salesiaanse Sociëteit van St. Johannes Bosco in Argentinië, de initiatieven van de heilige Francesca Saverio Cabrini, met name in Noord Amerika, die van twee religieuze congregaties welke gesticht werden door de zalige bisschop Giovanni Battista Scalabrini, het Bonomelli-werk in Italië en de St. Raphaels-Verein in Duitsland, alsook aan de Sociëteit van Christus voor Emigranten, gesticht door kardinaal August Hlond in Polen.

In 1914 behandelde het Decreet Congregatie van het Consistorie
Ethnografica studia
Decretum de Sacerdotibus in certas quasdam regiones demigrantibus (25 maart 1914)
voor het eerst het vraagstuk van de geestelijkheid die zich bezighield met de zorg voor de migranten. Het decreet benadrukte de verantwoordelijkheid van de lokale Kerk om immigranten bij te staan, en suggereerde aan de geestelijkheid een speciale opleiding te geven op het gebied van taal, cultuur en pastoraat. Het Decreet Congregatie van het Consistorie
Magni Semper
Betreffende geestelijken, die naar bepaalde streken emigreren (30 december 1918)
van 1918, dat volgde op de afkondiging van het Wetboek
Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917)
, gaf aan de Consistoriale Congregatie de bevoegdheid voor zaken betreffende de machtiging van de geestelijkheid die met de migrantenzorg was belast.

In de vorige eeuw werd na de Tweede Wereldoorlog de situatie op het gebied van de migratie nog veel dramatischer, niet alleen vanwege de door het conflict veroorzaakte verwoestingen, maar ook omdat er steeds meer vluchtelingen kwamen (vooral uit de zogenaamde Oostbloklanden), waarvan velen tot de verschillende katholieke Oosterse Kerken behoorden.

Document

Naam: ERGA MIGRANTES CARITAS CHRISTI
De liefde van Christus jegens de migranten
Soort: Pauselijke Raad v Pastorale Zorg v Migranten&Reizigers
Auteur: Stephen Fumio Kardinaal Hamao
Datum: 1 mei 2004
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam