• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

We kunnen dus het huidige migratieverschijnsel zien als een belangrijk ‘teken van de tijden’, een uitdaging waarop moet worden ingegaan en waarvan moet worden geprofiteerd bij onze arbeid om de mensheid te vernieuwen en het evangelie van de vrede te verkondigen.

De heilige Schrift laat ons zien wat dit allemaal betekent. Israël ontleent immers zijn oorsprong aan Abraham die gehoorzamend aan Gods stem wegtrok uit zijn land en naar een vreemd land ging, met de Belofte van God dat hij vader zou worden "van een groot volk" (Gen. 12, 1-2). Jacob was "een zwervende Arameeër die naar Egypte ging met een klein aantal mensen, en een groot, machtig, talrijk volk is geworden" (Dt. 26, 5). Na een lange slavernij in Egypte werd Israël tijdens de veertig jaren van de ‘Uittocht’ in de woestijn plechtig uitgeroepen tot ‘Volk van God’. De harde beproeving van migratie en deportatie is dus van wezenlijke betekenis in de geschiedenis van het uitverkoren volk, met het oog op het heil van alle volken: zo ging het ook bij de terugkeer uit de ballingschap Vgl. Jes. 42, 6-7 Vgl. Jes. 49, 5 .

Met deze herinneringen wordt het uitverkoren volk versterkt in zijn vertrouwen op God, zelfs in de donkerste uren van zijn geschiedenis Vgl. Ps. 105, 12-15 Vgl. Ps. 106, 45-47 . Met betrekking tot de vreemdeling die in het land woont geeft de Wet hetzelfde gebod als geldt voor de "zonen van uw volk" (Lev. 19, 18), namelijk "u moet hem beminnen als u zelf" (Lev. 19, 34).

Document

Naam: ERGA MIGRANTES CARITAS CHRISTI
De liefde van Christus jegens de migranten
Soort: Pauselijke Raad v Pastorale Zorg v Migranten&Reizigers
Auteur: Stephen Fumio Kardinaal Hamao
Datum: 1 mei 2004
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam