• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In de jongste tijd migreren in verschillende landen aanzienlijk meer mensen binnen het eigen land; soms gebeurt dat vrijwillig, zoals de trek van het platteland naar de grote steden, soms ook onder dwang, zoals het geval is bij mensen die geëvacueerd worden of die op de vlucht zijn voor terrorisme, geweld en drugshandel, met name in Afrika en Latijns Amerika. Men denkt dat wereldwijd de meeste migratie tegenwoordig binnen het eigen land plaats heeft, en vaak bepaald wordt door de seizoenen.

Dit soort, meestal ongecontroleerde, mobiliteit is mede oorzaak van de snelle, ordeloze groei van stedelijke centra, die er niet op voorbereid zijn een zo grote menigte mensen op te vangen; daardoor zijn sloppenwijken ontstaan met zeer moeilijke sociale en morele levensomstandigheden. In feite worden de migranten erdoor gedwongen zich te vestigen in een omgeving die heel andere trekken vertoont dan die van de omgeving waar ze vandaan komen, met als gevolg dat de mensen zeer grote moeilijkheden ondervinden, ernstig gevaar lopen maatschappelijk ontworteld te raken, en dat de godsdienstige en culturele tradities van de daar levende bevolking geweld wordt aangedaan.

Toch gaat de migratie binnen het eigen land bij miljoenen mensen vaak gepaard met grote verwachtingen, die vaak helaas ongegrond en bedrieglijk zijn. Hun familiebanden worden daardoor verbroken, en ze komen terecht in gebieden waar misschien wel dezelfde taal wordt gesproken maar waar een ander klimaat en andere gewoonten heersen. Keren zij vervolgens weer terug naar waar ze vandaan kwamen, dan brengen ze een andere mentaliteit en stijl van leven mee, vaak ook een andere kijk op de wereld en de godsdienst, en een ander zedelijk gedrag. Dat alles betekent een uitdaging voor het pastorale handelen van de Kerk, Moeder en Lerares.

Ook op dit gebied vraagt de huidige situatie van hen die in de pastoraal werkzaam zijn en van de gemeenschappen waarin deze migranten worden opgenomen, kortom van de Kerk, een grote aandacht voor hen en voor hun beroep op broederlijkheid en solidariteit. Door de migraties in eigen land heen vraagt de Geest luid en duidelijk om zich met hernieuwde kracht in te zetten voor evangelisering en naastenliefde door middel van wijd vertakte en permanente goede organisaties voor pastorale opvang en activiteiten, die zoveel mogelijk aansluiten bij de daagse werkelijkheid en de eigen, concrete behoeften van de emigranten zelf.

Document

Naam: ERGA MIGRANTES CARITAS CHRISTI
De liefde van Christus jegens de migranten
Soort: Pauselijke Raad v Pastorale Zorg v Migranten&Reizigers
Auteur: Stephen Fumio Kardinaal Hamao
Datum: 1 mei 2004
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam