• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wat dit betreft werd op 1 juli de Internationale Conventie van kracht voor de Rechtsbescherming van alle Gastarbeiders en hun Gezinsleden; Paus Johannes Paulus II Vgl. Paus Johannes Paulus II, Angelus Domini van zondag 6 juli 2003, in: OR 7-8 juli 2003, 1 heeft sterk aangedrongen op de ondertekening daarvan. Hierin vindt men een samenvatting van de rechten De Conventie verwijst ook naar andere reeds bestaande Conventies in internationaal verband en waarvan de beginselen en rechten heel logisch toegepast kunnen worden op migranten. De Conventie herinnert met name aan de Conventies over slavernij, tegen discriminatie op het gebied van het onderwijs en opvoeding en tegen iedere vorm van rassendiscriminatie, de internationale verdragen over burger- en politieke rechten en die welke betrekking hebben op economische, sociale en culturele rechten, alsmede de Conventie tegen vrouwendiscriminatie, de Conventie tegen martelingen en andere wrede, onmenselijke en vernederende behandelingen. Ook wordt er verwezen naar de Conventie over de rechten van het kind en naar de Manilla Verklaring van het Vierde Verenigde Naties-Congres over Misdaadpreventie en de Behandeling van Wetsovertreders. Verder moet erop gewezen worden dat zelfs landen die de internationale Conventie over de rechtsbescherming van alle gastarbeiders en hun gezinsleden niet hebben ondertekend, toch verplicht zijn zich te houden aan bovengenoemde Conventies, natuurlijk in het geval dat zij die hebben ondertekend en er volledig mee akkoord zijn gegaan. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Op de negentigste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Laborem Exercens (14 sept 1981), 23. Deze als voorbeeld wat betreft het standpunt van de Kerk aangaande de rechten van de migranten in de maatschappij waardoor het de migranten mogelijk wordt gemaakt een dergelijke bijdrage te leveren. Daarom verdient ze de instemming met name van de staten die het meest profiteren van de migratie. Daartoe stimuleert de Kerk de ratificatie van de internationale juridische instrumenten die de rechten van migranten, van vluchtelingen en van hun gezinnen waarborgen. Door tussenkomst van haar verschillende ter zake kundige instellingen en verenigingen (centra voor migrantenhulp, migrantentehuizen, bureaus voor sociale diensten, documentatie en bijstandverlening enzovoort) biedt de Kerk ook de in deze tijd steeds meer nodige bijstand aan. Vaak zijn migranten slachtoffer van illegaal dienstverband en kortlopende arbeidscontracten met armzalige werk- en levensomstandigheden, waarbij zij lichamelijk, verbaal en zelfs seksueel misbruik moeten ondergaan, lange uren moeten werken, vaak verstoken blijven van de normale gezondheidszorg en de normale sociale voorzieningen.

Maar terwijl deze precaire situatie van zoveel vreemdelingen iedereen tot solidariteit zou moeten bewegen, verwekt ze daarentegen bij veel mensen angst en vrees; ze ervaren de immigranten als een last, beschouwen hen met achterdocht en zien hen als een bedreiging en gevaar. Dit leidt vaak tot uitingen van onverdraagzaamheid, vreemdelingenangst en racisme. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Boodschap, Boodschap voor de 90ste Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen (2004), Migratie met het oog op de vrede (15 dec 2003)

Document

Naam: ERGA MIGRANTES CARITAS CHRISTI
De liefde van Christus jegens de migranten
Soort: Pauselijke Raad v Pastorale Zorg v Migranten&Reizigers
Auteur: Stephen Fumio Kardinaal Hamao
Datum: 1 mei 2004
Bewerkt: 5 februari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam