• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wanneer dit gebeurt zullen deze parochies juridisch deel uitmaken van het Latijns diocees, en de parochiepriesters van bovengenoemde ritus zijn leden van het diocesaan presbyterium van de Latijnse bisschop. Toch moet worden opgemerkt dat, ook al vallen deze gelovigen bij de in voornoemde canones voorziene veronderstelling onder de jurisdictie van de Latijnse bisschop, het passend is dat de bisschoppen eerst overleggen met de Congregatie voor de Oosterse Kerken en de betreffende hiërarchie, meer in het bijzonder met de patriarch daarvan, alvorens personele parochies op te richten en een priester aan te wijzen als medewerker, pastoor of bisschoppelijk vicaris.

Men bedenke dat het CCEO Wetboek, Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken, Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (1 okt 1991), 193. § 3; bepaalt dat in het geval de eparchiële bisschoppen "op deze wijze priesters, pastoors of syncelles aanstellen om te zorgen voor de christengelovigen van de patriarchale Kerken" zij "contact dienen op te nemen met de daarbij betrokken patriarchen, en met hun toestemming op eigen gezag handelend moeten optreden, waarbij zij zo spoedig mogelijk daarvan de Apostolische Stoel op de hoogte stellen. Als echter om een of andere reden de patriarchen hun instemming onthouden, moet de zaak worden voorgelegd aan de Apostolische Stoel." Vgl. Wetboek, Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken, Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (1 okt 1991), 202.207.322. Aangaande de voorzieningen voor de coördinatie van verschillende ritussen op hetzelfde territorium Ofschoon er in het Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
een soortgelijke regeling ontbreekt, dient ze per analogie ook van toepassing zijn voor de bisschoppen van de Latijnse diocesen.

Document

Naam: ERGA MIGRANTES CARITAS CHRISTI
De liefde van Christus jegens de migranten
Soort: Pauselijke Raad v Pastorale Zorg v Migranten&Reizigers
Auteur: Stephen Fumio Kardinaal Hamao
Datum: 1 mei 2004
Bewerkt: 5 februari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam